کار متفاوت ۲ طلبه در مسیر تردد زائران اربعین

5/5

دو طلبه ایرانی در حال پاکسازی مسیر تردد زائران اربعین در داخل کشور عراق هستند.

دو طلبه ایرانی در حال پاکسازی مسیر تردد زائران اربعین در داخل کشور عراق هستند.

دو طلبه ایرانی در حال پاکسازی مسیر تردد زائران اربعین در داخل کشور عراق هستند.

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید