صف بسیار طولانی مسافران اربعین مقابل اداره گذرنامه

فیلم
5/5

مسافران اربعین برای رفع مشکل گذرنامه هایشان به اداره گذرنامه رفتند و صف طولانی درست کردند

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید