خدمات رسانی تأمین اجتماعی به زائران اربعین

5/5

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: مدیریت های درمان تامین اجتماعی در ٤ استان کشور آماده خدمت رسانی به زوار اربعین حسینی(ع) هستند.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: مدیریت های درمان تامین اجتماعی در ٤ استان کشور آماده خدمت رسانی به زوار اربعین حسینی(ع) هستند. به گزارش پانا، مهدی درخشان افزود: در استان کرمانشاه، پد فرود بالگرد بیمارستان تامین اجتماعی حضرت معصومه(س) آماده سازی شده و همچنین ٢ بیمارستان ملکی تامین اجتماعی این استان جهت ارائه خدمات درمانی و پشتیبانی از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آمادگی دارند. وی ادامه داد: نیروی انسانی موردنیاز، دارو و لوازم و تجهیزات مصرفی جهت ٢٤ ساعته کردن احتمالی درمانگاه تامین اجتماعی اسلام غرب که در مسیر تردد و اسکان زائران است در صورت درخواست دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه پیش بینی شده است. درخشان، تشکیل تیم درمان اضطراری مراکز درمانی بستری ملکی تامین اجتماعی و پیش بینی تخت و فضای فیزیکی لازم جهت افزایش احتمالی بار مراجعه بیماران خصوصاً در بخش اورژانس بیمارستان شهدا را از دیگر اقدامات سازمان تامین اجتماعی در حوزه خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی(ع) دراستان کرمانشاه برشمرد. معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: در استان خوزستان نیز پدهای فرود بالگرد در بیمارستان های تامین اجتماعی شهید مصطفی خمینی(ره) بهبهان و شفای مسجد سلیمان آماده سازی شده است. درخشان افزود: پلی کلینیک تامین اجتماعی خرمشهر و دی کلینیک ٨ شهریور در مسیر شلمچه ٢٤ ساعته فعال است و آمادگی لازم برای شبانه روزی شدن درمانگاه شهدای سوسنگرد در مسیر چذابه نیزانجام شده است. وی با اشاره به برنامه های حوزه مدیریت درمان تامین اجتماعی ایلام در ایام اربعین حسینی(ع) گفت: آمادگی بیمارستان تامین اجتماعی زاگرس ایلام در خصوص پذیرش بیمار و ٢٤ ساعته شدن مراکز درمانی سرپایی این استان در این حوزه انجام شده است. معاون درمان سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: پایگاه درمانی تامین اجتماعی در پایانه مرزی مهران با همکاری بسیج جامعه پزشکی ایجاد شده است. درخشان گفت: در استان لرستان نیز آماده سازی پد فرود بالگرد بیمارستان خرم آباد، پیش بینی افزایش کادر حاضر در شیفت مراکز درمانی در صورت نیاز و برنامه ریزی برای ٢٤ ساعته کردن فعالیت درمانگاه های روزانه صورت گرفته است.

به گزارش پانا، مهدی درخشان افزود: در استان کرمانشاه، پد فرود بالگرد بیمارستان تامین اجتماعی حضرت معصومه(س) آماده سازی شده و همچنین ٢ بیمارستان ملکی تامین اجتماعی این استان جهت ارائه خدمات درمانی و پشتیبانی از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آمادگی دارند.

وی ادامه داد: نیروی انسانی موردنیاز، دارو و لوازم و تجهیزات مصرفی جهت ٢٤ ساعته کردن احتمالی درمانگاه تامین اجتماعی اسلام غرب که در مسیر تردد و اسکان زائران است در صورت درخواست دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه پیش بینی شده است.

درخشان، تشکیل تیم درمان اضطراری مراکز درمانی بستری ملکی تامین اجتماعی و پیش بینی تخت و فضای فیزیکی لازم جهت افزایش احتمالی بار مراجعه بیماران خصوصاً در بخش اورژانس بیمارستان شهدا را از دیگر اقدامات سازمان تامین اجتماعی در حوزه خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی(ع) دراستان کرمانشاه برشمرد.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: در استان خوزستان نیز پدهای فرود بالگرد در بیمارستان های تامین اجتماعی شهید مصطفی خمینی(ره) بهبهان و شفای مسجد سلیمان آماده سازی شده است.

درخشان افزود: پلی کلینیک تامین اجتماعی خرمشهر و دی کلینیک ٨ شهریور در مسیر شلمچه ٢٤ ساعته فعال است و آمادگی لازم برای شبانه روزی شدن درمانگاه شهدای سوسنگرد در مسیر چذابه نیزانجام شده است.

وی با اشاره به برنامه های حوزه مدیریت درمان تامین اجتماعی ایلام در ایام اربعین حسینی(ع) گفت: آمادگی بیمارستان تامین اجتماعی زاگرس ایلام در خصوص پذیرش بیمار و ٢٤ ساعته شدن مراکز درمانی سرپایی این استان در این حوزه انجام شده است.
معاون درمان سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: پایگاه درمانی تامین اجتماعی در پایانه مرزی مهران با همکاری بسیج جامعه پزشکی ایجاد شده است.

درخشان گفت: در استان لرستان نیز آماده سازی پد فرود بالگرد بیمارستان خرم آباد، پیش بینی افزایش کادر حاضر در شیفت مراکز درمانی در صورت نیاز و برنامه ریزی برای ٢٤ ساعته کردن فعالیت درمانگاه های روزانه صورت گرفته است.

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید