برگزاری نشست هماهنگی و برنامه ریزی ستاد مردمی خادمین راهنمای زائر اربعین 98

5/5

نشست هماهنگی و برنامه ریزی امور اجرایی ستاد مردمی خادمین راهنمای زائر اربعین حسینی در  روز یکشنبه۱۳ مرداد ماه ۹۸در دفتر مرکزی ستاد  برگزار شد.

 

نشست هماهنگی و برنامه ریزی امور اجرایی ستاد مردمی خادمین راهنمای زائر اربعین حسینی در  روز یکشنبه۱۳ مرداد ماه ۹۸در دفتر مرکزی ستاد  برگزار شد.   به نقل از  روابط  عمومی ستاد راهنمای زائر اربعین حسینی، نشستی در  روز یکشنبه ۱۳ مرداد ماه در دفتر  مرکزی ستاد راهنمای زائر جهت هماهنگی و برنامه ریزی امور اجرایی ستاد در اربعین ۹۸ صورت گرفت. در این نشست با مرور فرآیندهای سال های پیش، برنامه ریزی هایی در حوزه های مختلف اجرایی انجام شد و تصمیماتی جهت نحوه تشکیل حوزه های تخصصی معاونت های ستاد و اقدامات عملی برای اربعین ۹۸ اتخاذ شد. در این جلسه، جناب آقای علایی به عنوان دبیر و سخنگوی ستاد مردمی راهنمای زائر اربعین حسینی معرفی شد.همچنین معاونت ها و مسئولین کمیته ها تعیین و تشکیل شدند.  در ادامه این نشست، جلسات داخلی کارگروه ها جهت بررسی دقیق تر موضوعات به صورت تخصصی تشکیل شد.  خادمین راهنمای زائر، در پایان این نشست، نماز مغرب و عشا را به جماعت برگزار کردند.

به نقل از  روابط  عمومی ستاد راهنمای زائر اربعین حسینی، نشستی در  روز یکشنبه ۱۳ مرداد ماه در دفتر  مرکزی ستاد راهنمای زائر جهت هماهنگی و برنامه ریزی امور اجرایی ستاد در اربعین ۹۸ صورت گرفت.

در این نشست با مرور فرآیندهای سال های پیش، برنامه ریزی هایی در حوزه های مختلف اجرایی انجام شد و تصمیماتی جهت نحوه تشکیل حوزه های تخصصی معاونت های ستاد و اقدامات عملی برای اربعین ۹۸ اتخاذ شد.

در این جلسه، جناب آقای علایی به عنوان دبیر و سخنگوی ستاد مردمی راهنمای زائر اربعین حسینی معرفی شد.همچنین معاونت ها و مسئولین کمیته ها تعیین و تشکیل شدند. 

در ادامه این نشست، جلسات داخلی کارگروه ها جهت بررسی دقیق تر موضوعات به صورت تخصصی تشکیل شد. 

خادمین راهنمای زائر، در پایان این نشست، نماز مغرب و عشا را به جماعت برگزار کردند.

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید