اعتبار ویزای اربعین 3 ماه است/مردم در بازگشت عجله نکنند

5/5
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email

مسئول صدور روادید وزارت امور خارجه با بیان اینکه طبق توافق صورت گرفته با طرف عراقی ویزاهای صادر شده برای ایام اربعین حسینی 3 ماه اعتبار دارد، گفت: صحبت‌های مطرح شده مبنی بر اینکه مهلت ویزاهای اربعین حسینی تا روز اربعین است، صحیح نیست.

مسئول صدور روادید وزارت امور خارجه با بیان اینکه طبق توافق صورت گرفته با طرف عراقی ویزاهای صادر شده برای ایام اربعین حسینی 3 ماه اعتبار دارد، گفت: صحبت‌های مطرح شده مبنی بر اینکه مهلت ویزاهای اربعین حسینی تا روز اربعین است، صحیح نیست. مسئول صدور روادید وزارت امور خارجه با بیان اینکه طبق توافق صورت گرفته با طرف عراقی ویزاهای صادر شده برای ایام اربعین حسینی 3 ماه اعتبار دارد، گفت: صحبت‌های مطرح شده مبنی بر اینکه مهلت ویزاهای اربعین حسینی تا روز اربعین است، صحیح نیست. مجتبی کریمی امروز در پانزدهمین جلسه ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره به مدت اعتبار ویزاهای اربعین حسینی و زمان خروج زائران اظهار کرد: طبق توافق صورت گرفته با طرف مقابل، ویزاهای اربعین حسینی 3 ماه اعتبار دارد و زائران نیز می‌توانند از زمان ورود، یک ماه در عراق حضور داشته باشند. وی افزود: صحبت‌های مطرح شده مبنی بر اینکه ویزاهای اربعین حسینی فقط تا روز اربعین اعتبار دارد، گفت: براساس توافقات صورت گرفته چنین چیزی صحیح نیست و زائران هیچ دغدغه‌ای در این رابطه نداشته باشند. مسئول صدور روادید وزارت امور خارجه تصریح کرد: زائران اربعین حسینی نیز زمان عزیمت و بازگشت خود به کشور را مدیریت کنند و به هیچ عنوان بدون مدارک قانونی و یا مهرهای خروج و ورود به این سفر مبادرت نکنند.

مسئول صدور روادید وزارت امور خارجه با بیان اینکه طبق توافق صورت گرفته با طرف عراقی ویزاهای صادر شده برای ایام اربعین حسینی 3 ماه اعتبار دارد، گفت: صحبت‌های مطرح شده مبنی بر اینکه مهلت ویزاهای اربعین حسینی تا روز اربعین است، صحیح نیست.
مجتبی کریمی امروز در پانزدهمین جلسه ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره به مدت اعتبار ویزاهای اربعین حسینی و زمان خروج زائران اظهار کرد: طبق توافق صورت گرفته با طرف مقابل، ویزاهای اربعین حسینی 3 ماه اعتبار دارد و زائران نیز می‌توانند از زمان ورود، یک ماه در عراق حضور داشته باشند.
وی افزود: صحبت‌های مطرح شده مبنی بر اینکه ویزاهای اربعین حسینی فقط تا روز اربعین اعتبار دارد، گفت: براساس توافقات صورت گرفته چنین چیزی صحیح نیست و زائران هیچ دغدغه‌ای در این رابطه نداشته باشند.
مسئول صدور روادید وزارت امور خارجه تصریح کرد: زائران اربعین حسینی نیز زمان عزیمت و بازگشت خود به کشور را مدیریت کنند و به هیچ عنوان بدون مدارک قانونی و یا مهرهای خروج و ورود به این سفر مبادرت نکنند.

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید