اسامی مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس زائران اعلام شد

5/5
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email

اسامی مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس زائران اربعین اعلام شد.

اسامی مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس زائران اربعین اعلام شد. به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در مسیر تهران به نجف در شهر بدره عراق ١٠ کیلومتری مرز مهران ٣٠ نفر مصدوم شدند. اسامی مصدومان حادثه به شرح زیر است: فاطمه اقا زاده ۲۴ ساله حشمت الله صمدی ۶۵ ساله طاها وفاجو ۱۹ ساله محسن اکبریان ۵۱ ساله مهدی اب محله ۲۴ ساله فخریه امیر بیگی ۵۶ ساله جواد ریاحی ۳۲ ساله محمد حسین آب محله ۶ ساله نصر الله نجفی ۵۸ ساله محمدرضا مهر آبادی ۴۳ ساله رامین فیض ۲۸ ساله نرگس ریاحی ۲۶ ساله مریم صفوی ۳۶ ساله علی محمد جاهی ۱۱ ساله فاطمه جاهی ۵ ساله حمید رضا عبداللهی ۲۹ ساله قربان عمویی ۴۴ ساله حوری قره یازی ۵۳ ساله محمد سلماسی ۴۱ ساله علی جاهی ۳۴ ساله مجید خیری ۴۰ ساله احمد جاوید ۳۷ ساله علی یاوری ۴۰ ساله محمد تقی قره گوزلو ۶۱ ساله سید صدیقه احمدی مریم صدری ۴۹ ساله مجتبی عبدالهی امین عزیزی ۲۷ ساله سید جلیل صنوعی ۴۵ ساله محمد حسین ناجی

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در مسیر تهران به نجف در شهر بدره عراق ١٠ کیلومتری مرز مهران ٣٠ نفر مصدوم شدند.

اسامی مصدومان حادثه به شرح زیر است:

فاطمه اقا زاده ۲۴ ساله
حشمت الله صمدی ۶۵ ساله
طاها وفاجو ۱۹ ساله
محسن اکبریان ۵۱ ساله
مهدی اب محله ۲۴ ساله
فخریه امیر بیگی ۵۶ ساله
جواد ریاحی ۳۲ ساله
محمد حسین آب محله ۶ ساله
نصر الله نجفی ۵۸ ساله
محمدرضا مهر آبادی ۴۳ ساله
رامین فیض ۲۸ ساله
نرگس ریاحی ۲۶ ساله
مریم صفوی ۳۶ ساله
علی محمد جاهی ۱۱ ساله
فاطمه جاهی ۵ ساله
حمید رضا عبداللهی ۲۹ ساله
قربان عمویی ۴۴ ساله
حوری قره یازی ۵۳ ساله
محمد سلماسی ۴۱ ساله
علی جاهی ۳۴ ساله
مجید خیری ۴۰ ساله
احمد جاوید ۳۷ ساله
علی یاوری ۴۰ ساله
محمد تقی قره گوزلو ۶۱ ساله
سید صدیقه احمدی
مریم صدری ۴۹ ساله
مجتبی عبدالهی
امین عزیزی ۲۷ ساله
سید جلیل صنوعی ۴۵ ساله
محمد حسین ناجی

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید