وزارت کشور برنامه‌اى برای تعیین مرز سومار به عنوان مرز رسمی ندارد

5/5

دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت: وزارت کشور برنامه خاصى براى تعیین مرز سومار به عنوان مرز رسمى ندارد، چراکه بازارچه‌ای مرزى است.

دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت: وزارت کشور برنامه خاصى براى تعیین مرز سومار به عنوان مرز رسمى ندارد، چراکه بازارچه‌ای مرزى است. مجید آقابابایى دبیرستاد مرکزى اربعین در گفت‌وگو با خبرنگار دولت گروه سیاسى باشگاه خبرنگاران جوان، درباره راه اندازى مرزهاى جدید از جمله سومار براى تردد زائران در مراسم اربعین اظهار داشت: مرز سومار، مرز ورود و خروج نیست و بازارچه مرزى است. وى با بیان اینکه سومار مرز مجاز نیست و براى تردد زائران هم در نظر گرفته نشده است، افزود: سومار براساس قوانین و مقررات بازارچه‌هاى مرزى عمل می‌کند و محل ورود و خروج از کشور به عنوان مرز مجاز زمینى نیست. دولت عراق سومار را به عنوان مرز مجاز نمی‌شناسد دبیر ستاد مرکزى اربعین تصریح کرد: وزارت کشور برنامه خاصى براى تعیین مرز سومار به عنوان مرز رسمى ندارد چراکه بازارچه‌ای مرزى است. وى با بیان اینکه به تعداد کافى مرز مجاز مشترک با عراق داریم، گفت: دولت عراق سومار را به عنوان مرز مجاز نمی‌شناسد و این موضوع را به تصویب نرسانده همچنین دولت ما هم مصوبه‌اى مبنى براینکه سومار مرز رسمى است، نداشته لذا صرفا در قالب بازارچه مرزى فعالیت می‌کند، بر این اساس فعلا مرز جدیدى در هیچ نقطه اى با کشور عراق نداریم.

مجید آقابابایى دبیرستاد مرکزى اربعین در گفت‌وگو با خبرنگار دولت گروه سیاسى باشگاه خبرنگاران جوان، درباره راه اندازى مرزهاى جدید از جمله سومار براى تردد زائران در مراسم اربعین اظهار داشت: مرز سومار، مرز ورود و خروج نیست و بازارچه مرزى است.

وى با بیان اینکه سومار مرز مجاز نیست و براى تردد زائران هم در نظر گرفته نشده است، افزود: سومار براساس قوانین و مقررات بازارچه‌هاى مرزى عمل می‌کند و محل ورود و خروج از کشور به عنوان مرز مجاز زمینى نیست.
دولت عراق سومار را به عنوان مرز مجاز نمی‌شناسد

دبیر ستاد مرکزى اربعین تصریح کرد: وزارت کشور برنامه خاصى براى تعیین مرز سومار به عنوان مرز رسمى ندارد چراکه بازارچه‌ای مرزى است.

وى با بیان اینکه به تعداد کافى مرز مجاز مشترک با عراق داریم، گفت: دولت عراق سومار را به عنوان مرز مجاز نمی‌شناسد و این موضوع را به تصویب نرسانده همچنین دولت ما هم مصوبه‌اى مبنى براینکه سومار مرز رسمى است، نداشته لذا صرفا در قالب بازارچه مرزى فعالیت می‌کند، بر این اساس فعلا مرز جدیدى در هیچ نقطه اى با کشور عراق نداریم.

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید