موکب شهرستان خدابنده در کوفه هیچ مشکل مالی ندارد/موکب قیدار نبی (ع ) مستقر درکوفه

5/5

مدیر موکب شهرستان خدابنده در شهر کوفه با بیان اینکه حتی یک ریال نیز از اعتبارات دولتی برای استقرار موکب شهرستان خدابنده در عراق استفاده نشده است، اظهار کرد: خوشبختانه به لحاظ مالی هیچ مشکل خاصی وجود ندارد.

مدیر موکب شهرستان خدابنده در شهر کوفه با بیان اینکه حتی یک ریال نیز از اعتبارات دولتی برای استقرار موکب شهرستان خدابنده در عراق استفاده نشده است، اظهار کرد: خوشبختانه به لحاظ مالی هیچ مشکل خاصی وجود ندارد. به گزارش اشراق۲۴،شعبانعلی منصوری با بیان اینکه موکب شهرستان خدابنده در شهر کوفه مستقر شده است، اظهار کرد: این موکب با نام موکب قیدار نبی(ع) به زوار خدمات ارائه می‌کند و این موکب از سوم آبان در کوفه مستقر شده است. مدیر موکب شهرستان خدابنده در شهر کوفه با بیان اینکه این موکب تا یک روز پس از اربعین در این شهر به زائران خدمات ارائه خواهد کرد، گفت: این موکب در جوار قبر میثم تمار واقع شده است. منصوری با بیان اینکه برای دومین سال پیاپی بوده که از شهرستان خدابنده در عراق موکب برای خدمات رسانی به زوار ایجاد شده است، تصریح کرد: سال گذشته نیز این موکب در همین مکان فعلی واقع شده بود. وی با اشاره به اینکه پذیرش در این موکب به صورت روزانه متغیر بوده است، گفت: در مجموع کل ظرفیت این موکب برای اسکان یک هزار تا یک هزار و ۲۰۰ نفر است. مدیر موکب شهرستان خدابنده در شهر کوفه با بیان اینکه در هر وعده به صورت روزانه ۵ هزار پرس غذا به زوار اربعین حسینی در این موکب ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: غذاها در دو قسمت و در خود موکب و در کنار چایخانه به زوار داده می‌شود. منصوری با بیان اینکه ۳۸ نفر نیروی خدماتی از شهر قیدار در این موکب حضور دارند، تاکید کرد: هیچ یک از این افراد بدون دریافت حتی یک ریال در این مکان حضور دارند. وی با اشاره به اینکه در این موکب چای نیز به زائران ارائه می‌شود، اضافه کرد: در این موکب نماز جماعت نیز روزانه اقامه شده و همچنین در بین نمازها نیز برنامه‌های فرهنگی اجرا می‌شود. مدیر موکب شهرستان خدابنده در شهر کوفه با تاکید بر اینکه مردم شهرستان خدابنده امسال کمک بسیار خوبی به استقرار و ارائه خدمات به زوار انجام دادند، اظهار کرد: در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی مردم شهرستان خدابنده به موکب این شهرستان در عراق صورت گرفته است. منصوری با تاکید بر اینکه مردم شهرستان خدابنده همیشه در کار خیر و در راه امام حسین(ع) پیشقدم هستند، افزود: سال گذشته نیز کمک‌های خوبی در این راستا انجام شد. وی با تاکید بر اینکه حتی یک ریال نیز از اعتبارات دولتی برای استقرار موکب شهرستان خدابنده در عراق استفاده نشده است، اظهار کرد: خوشبختانه به لحاظ مالی هیچ مشکل خاصی وجود ندارد.

به گزارش اشراق۲۴،شعبانعلی منصوری با بیان اینکه موکب شهرستان خدابنده در شهر کوفه مستقر شده است، اظهار کرد: این موکب با نام موکب قیدار نبی(ع) به زوار خدمات ارائه می‌کند و این موکب از سوم آبان در کوفه مستقر شده است.
مدیر موکب شهرستان خدابنده در شهر کوفه با بیان اینکه این موکب تا یک روز پس از اربعین در این شهر به زائران خدمات ارائه خواهد کرد، گفت: این موکب در جوار قبر میثم تمار واقع شده است.
منصوری با بیان اینکه برای دومین سال پیاپی بوده که از شهرستان خدابنده در عراق موکب برای خدمات رسانی به زوار ایجاد شده است، تصریح کرد: سال گذشته نیز این موکب در همین مکان فعلی واقع شده بود.
وی با اشاره به اینکه پذیرش در این موکب به صورت روزانه متغیر بوده است، گفت: در مجموع کل ظرفیت این موکب برای اسکان یک هزار تا یک هزار و ۲۰۰ نفر است.
مدیر موکب شهرستان خدابنده در شهر کوفه با بیان اینکه در هر وعده به صورت روزانه ۵ هزار پرس غذا به زوار اربعین حسینی در این موکب ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: غذاها در دو قسمت و در خود موکب و در کنار چایخانه به زوار داده می‌شود.
منصوری با بیان اینکه ۳۸ نفر نیروی خدماتی از شهر قیدار در این موکب حضور دارند، تاکید کرد: هیچ یک از این افراد بدون دریافت حتی یک ریال در این مکان حضور دارند.
وی با اشاره به اینکه در این موکب چای نیز به زائران ارائه می‌شود، اضافه کرد: در این موکب نماز جماعت نیز روزانه اقامه شده و همچنین در بین نمازها نیز برنامه‌های فرهنگی اجرا می‌شود.
مدیر موکب شهرستان خدابنده در شهر کوفه با تاکید بر اینکه مردم شهرستان خدابنده امسال کمک بسیار خوبی به استقرار و ارائه خدمات به زوار انجام دادند، اظهار کرد: در مجموع بیش از ۱۰۰ میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی مردم شهرستان خدابنده به موکب این شهرستان در عراق صورت گرفته است.
منصوری با تاکید بر اینکه مردم شهرستان خدابنده همیشه در کار خیر و در راه امام حسین(ع) پیشقدم هستند، افزود: سال گذشته نیز کمک‌های خوبی در این راستا انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه حتی یک ریال نیز از اعتبارات دولتی برای استقرار موکب شهرستان خدابنده در عراق استفاده نشده است، اظهار کرد: خوشبختانه به لحاظ مالی هیچ مشکل خاصی وجود ندارد.

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید