موج بازگشت زوار اربعین در مرز مهران

فیلم
5/5

تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار نفر از زائران اربعین از طریق مرز مهران وارد کشور شده اند.

روال تردد در مرز مهران عادی و آرام است، حجم بیشتری از زوار هم اکنون در حال بازگشت به کشور از طریق مرز مهران هستند.

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید