مسیر خروجی‌های کربلا

زائران عزیز برای خروج از کربلا می‌توانند به این ترمینال‌ها مراجعه کنند
5/5

لیست خروجی های کربلا

*ایستگاه خروجی به سمت شمال*

نشانی ترمینال:

میثم، بعد از باب بغداد، حی العباس (خودرو برای کاظمین، بغداد، سامرا، سیدمحمد)

*کربلا-بغدادکاظمین*

تاکسی ۱۵.۰۰۰

مینی بوس-ون ۱۰.۰۰۰

*کربلا-سامرا،سیدمحمد*

تاکسی ۵۰.۰۰۰ رفت و برگشت

مینی بوس-ون ۳۰.۰۰۰ رفت و برگشت

*کربلا – فرودگاه بغداد*

تاکسی ۱۵.۰۰۰ میدان فرناس

مینی بوس-ون ۱۰.۰۰۰ میدان فرناس

————————————

*ایستگاه خروجی به سمت جنوب*

نشانی ترمینال:

سیدجوده – وادی السلام قدیم کربلا (خودرو برای نجف، کوت مهران، بصره شلمچه، فرودگاه نجف)

*کربلا – نجف*

تاکسی ۵.۰۰۰

مینی بوس-ون ۳.۵۰۰

*کربلا – مهران*

تاکسی ۲۵.۰۰۰

مینی بوس-ون ۱۵.۰۰۰

*کربلا-شلمچه بصره*

تاکسی ۳۰.۰۰۰

مینی بوس-ون ۲۰.۰۰۰

*کربلا-چزابه*

تاکسی ۲۵.۰۰۰

مینی بوس-ون ۲۰.۰۰۰

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید