قَضَیْتَ ظَمآناً، بَقیِتَ عُریاناً (مداحی عربی – فارسی)

5/5
قَضَیْتَ ظَمآناً، بَقیِتَ عُریاناً (مداحی عربی – فارسی)

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید