قزوین پایلوت پوشش رسانه ای اربعین

5/5

معاونت فنی رسانه ملی صدا و سیمای مرکز قزوین را به عنوان مرکز پایلوت برای پوشش رسانه ای اربعین و ارائه سرویس ارتباط زنده به مراکز استان ها انتخاب کرد.

معاونت فنی رسانه ملی صدا و سیمای مرکز قزوین را به عنوان مرکز پایلوت برای پوشش رسانه ای اربعین و ارائه سرویس ارتباط زنده به مراکز استان ها انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین , مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: با حمایت های معاونت فنی رسانه ملی سال گذشته این مرکز گروه های فنی ـ تولیدی را به عراق اعزام کرد که این گروه ها در مدت استقرار در عراق علاوه بر تولید مستندی فاخر از پیاده روی اربعین ، توانست خدمات قابل توجهی در حوزه ارتباط زنده به مراکز استان ها ارائه کند . ابوالفضل معصومی فر افزود: معاونت فنی رسانه ملی امسال صداوسیمای مرکز قزوین را بعنوان مرکز پایلوت برای پوشش رسانه ای اربعین و ارائه سرویس ارتباط زنده به مراکز استان ها انتخاب کرد. معصومی فر از حسن اعتماد معاونت فنی رسانه ی ملی در محول کردن این مأموریت به صداوسیمای مرکز قزوین قدردانی و ابراز امیدواری کرد همکاران مرکز قزوین بتوانند همچون سال گذشته این مأموریت را بصورت مطلوب انجام دهند. وی گفت : هم اکنون چهار گروه فنی و تولیدی صداوسیمای مرکز قزوین در عراق مستقر شده اند که در حوزه های تولید سیما، تولید صدا و تهیه و تولید خبر ، گزارشات تلویزیونی، رادیویی و خبری به قزوین و سایر استان هایی که با آنها ارتباط برقرار می کنند ارسال خواهند کرد. وی افزود: گروه های اعزامی از صداوسیمای مرکز قزوین از روز پنجشنبه 11 آبان در چند نقطه ی عراق حضور یافته اند که تا به امروز با قزوین و چند استان ارتباط زنده برقرار و گزارش های خوبی هم برای مرکز قزوین ارسال کرده اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین , مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: با حمایت های معاونت فنی رسانه ملی سال گذشته این مرکز گروه های فنی ـ تولیدی را به عراق اعزام کرد که این گروه ها در مدت استقرار در عراق علاوه بر تولید مستندی فاخر از پیاده روی اربعین ، توانست خدمات قابل توجهی در حوزه ارتباط زنده به مراکز استان ها ارائه کند .

ابوالفضل معصومی فر افزود: معاونت فنی رسانه ملی امسال صداوسیمای مرکز قزوین را بعنوان مرکز پایلوت برای پوشش رسانه ای اربعین و ارائه سرویس ارتباط زنده به مراکز استان ها انتخاب کرد.

معصومی فر از حسن اعتماد معاونت فنی رسانه ی ملی در محول کردن این مأموریت به صداوسیمای مرکز قزوین قدردانی و ابراز امیدواری کرد همکاران مرکز قزوین بتوانند همچون سال گذشته این مأموریت را بصورت مطلوب انجام دهند.
وی گفت : هم اکنون چهار گروه فنی و تولیدی صداوسیمای مرکز قزوین در عراق مستقر شده اند که در حوزه های تولید سیما، تولید صدا و تهیه و تولید خبر ، گزارشات تلویزیونی، رادیویی و خبری به قزوین و سایر استان هایی که با آنها ارتباط برقرار می کنند ارسال خواهند کرد.
وی افزود: گروه های اعزامی از صداوسیمای مرکز قزوین از روز پنجشنبه 11 آبان در چند نقطه ی عراق حضور یافته اند که تا به امروز با قزوین و چند استان ارتباط زنده برقرار و گزارش های خوبی هم برای مرکز قزوین ارسال کرده اند.

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید