عملکرد صداوسیمای یزد در اربعین حسینی

5/5
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email

صداوسیمای یزد در بخشهای صدا،سیما و خبر با تولید برنامه های مرتبط با اربعین حسینی همراه وهمسفر زایرین اباعبدالله الحسین (ع) از طرق امواج رادیویی وتلویزیونی بود.

صداوسیمای یزد در بخشهای صدا،سیما و خبر با تولید برنامه های مرتبط با اربعین حسینی همراه وهمسفر زایرین اباعبدالله الحسین (ع) از طرق امواج رادیویی وتلویزیونی بود. دربخش معاونت صدا رادیو یزد از طریق امواج در اربعین حسینی شور این مراسم معنوی را به سمع شنوندگان دارالعباده میرساند: 1-ارتباط با گزارشگران رادیو در کربلای معلی: 6 ارتباط رادیویی بمدت :30دقیقه 2-ارتباط با مراکز استانها وشبکه های رادیویی وگزارشگران مرزی : 19ارتباط رادیویی بمدت : 83دقیقه 3- برنامه های زنده ویژه اربعین : با عناوین پیام یزد ، شبهای ایران ، کوچه باغ ، چادیشب، حسینیه ایران، نسیم صبح ، پنجدری ، عصر جوانی وباران اشک بمدت : 1845دقیقه 4- برنامه تامینی وتولیدی درپخش رادیو: تعداد 46برنامه بمدت 767 دقیقه دربخش معاونت سیماشبکه تابان انعکاس دهنده شورحسینی در اربعین حسینی بود : 1- دو گروه مستند ساز تولیدی به مراسم پیاده روی اربعین اعزام شدند. 2-ارتباط تلویزیونی با مرز چزابه وکربلای معلی : 25ارتباط تلویزیونی بمدت 300دقیقه 3-ویژه برنامه های اربعین درشبکه تابان : با عنوان حسینیه ایران ،واما امشب ،خونه زندگی وآیینه ذکر بمدت 1340دقیقه 4-برنامه های تولیدی ویژه اربعین: بمدت 540 دقیقه 5-برنامه های تامینی در پخش سیما: بمدت 1130دقیقه 6-زیر نویس در شبکه تابان در خصوص مراسم اربعین حسینی 500 مورد در بخش معاونت خبرگزارشگران وخبرنگاران صداوسیمای یزد با تهیه گزارش های خبری درعزاداریهای مردم دارالعباده انعکاس دهنده خدمات موکب ها به زایرین دراین مراسم بزرگ بودند: 1-گزارشهای پخش شده از شبکه های سراسری : تصاویر عزاداری اربعین در مسجد جامع یزد در همه شبکه های سراسری به مدت 7 دقیقه ـ گزارش عاشقانه هایی در کربلا در شبکه 2 به مدت 2:30 دقیقه 2- ارتباط زنده با کربلا و مرز: تعداد ارتباط زنده با خبرنگاران اعزامی خبرگزاری صدا و سیما در مرز چزابه : 4 ارتباط به مدت 13 دقیقه تعداد ارتباط در کربلا با مرکز : 2 ارتباط به مدت 6 دقیقه با معاونت خبر و یک ارتباط با پخش سیما به مدت 3 دقیقه تعداد ارتباط خبرنگار اعزامی به کربلا با شبکه های سراسری : 5 ارتباط با شبکه های یک ، جام جم و قرآن و 4 ارتباط با شبکه های رادیوی سراسری جمعا به مدت 20 دقیقه تعداد ارتباط با مراکز دیگر :1 ارتباط با مرکز لرستان به مدت 3 دقیقه 3-گزارشهای اربعین پخش محلی: پخش محلی رادیو تعداد 85 گزارش تولیدی و خبری به مدت 126 دقیقه پخش محلی تلویزیون تعداد 152 گزارش تولیدی و خبری به مدت 243 دقیقه یک گروه خبری نیز از معاونت خبر مرکز به کربلای معلی اعزام شد.

دربخش معاونت صدا رادیو یزد از طریق امواج در اربعین حسینی شور این مراسم معنوی را به سمع شنوندگان دارالعباده میرساند:

1-ارتباط با گزارشگران رادیو در کربلای معلی: 6 ارتباط رادیویی بمدت :30دقیقه

2-ارتباط با مراکز استانها وشبکه های رادیویی وگزارشگران مرزی : 19ارتباط رادیویی بمدت : 83دقیقه

3- برنامه های زنده ویژه اربعین : با عناوین پیام یزد ، شبهای ایران ، کوچه باغ ، چادیشب، حسینیه ایران، نسیم صبح ، پنجدری ، عصر جوانی وباران اشک بمدت : 1845دقیقه

4- برنامه تامینی وتولیدی درپخش رادیو: تعداد 46برنامه بمدت 767 دقیقه

دربخش معاونت سیماشبکه تابان انعکاس دهنده شورحسینی در اربعین حسینی بود :

1- دو گروه مستند ساز تولیدی به مراسم پیاده روی اربعین اعزام شدند.

2-ارتباط تلویزیونی با مرز چزابه وکربلای معلی : 25ارتباط تلویزیونی بمدت 300دقیقه

3-ویژه برنامه های اربعین درشبکه تابان : با عنوان حسینیه ایران ،واما امشب ،خونه زندگی وآیینه ذکر بمدت 1340دقیقه

4-برنامه های تولیدی ویژه اربعین: بمدت 540 دقیقه

5-برنامه های تامینی در پخش سیما: بمدت 1130دقیقه

6-زیر نویس در شبکه تابان در خصوص مراسم اربعین حسینی 500 مورد

در بخش معاونت خبرگزارشگران وخبرنگاران صداوسیمای یزد با تهیه گزارش های خبری درعزاداریهای مردم دارالعباده انعکاس دهنده خدمات موکب ها به زایرین دراین مراسم بزرگ بودند:

1-گزارشهای پخش شده از شبکه های سراسری : تصاویر عزاداری اربعین در مسجد جامع یزد در همه شبکه های سراسری به مدت 7 دقیقه

ـ گزارش عاشقانه هایی در کربلا در شبکه 2 به مدت 2:30 دقیقه

2- ارتباط زنده با کربلا و مرز:

تعداد ارتباط زنده با خبرنگاران اعزامی خبرگزاری صدا و سیما در مرز چزابه : 4 ارتباط به مدت 13 دقیقه

تعداد ارتباط در کربلا با مرکز : 2 ارتباط به مدت 6 دقیقه با معاونت خبر و یک ارتباط با پخش سیما به مدت 3 دقیقه

تعداد ارتباط خبرنگار اعزامی به کربلا با شبکه های سراسری : 5 ارتباط با شبکه های یک ، جام جم و قرآن و 4 ارتباط با شبکه های رادیوی سراسری جمعا به مدت 20 دقیقه

تعداد ارتباط با مراکز دیگر :1 ارتباط با مرکز لرستان به مدت 3 دقیقه

3-گزارشهای اربعین پخش محلی:

پخش محلی رادیو تعداد 85 گزارش تولیدی و خبری به مدت 126 دقیقه

پخش محلی تلویزیون تعداد 152 گزارش تولیدی و خبری به مدت 243 دقیقه

یک گروه خبری نیز از معاونت خبر مرکز به کربلای معلی اعزام شد.

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید