طرح ایستگاه قرآنی برای خدمت به زائران اربعین آغاز شد

5/5

کارکنان مؤسسات قرآنی در استان بصره عراق در قالب طرح ایستگاه های قرآنی در زیارت اربعین به زائرین خدمات قرآنی ارائه می کنند و به تصحیح قرائت سوره فاتحه و سوره های کوتاه و برگزاری محافل و فعالیت های قرآنی می پردازند.

کارکنان مؤسسات قرآنی در استان بصره عراق در قالب طرح ایستگاه های قرآنی در زیارت اربعین به زائرین خدمات قرآنی ارائه می کنند و به تصحیح قرائت سوره فاتحه و سوره های کوتاه و برگزاری محافل و فعالیت های قرآنی می پردازند. به گزارش خبرگزاری رضوی، کارکنان مؤسسات قرآنی در استان بصره عراق در قالب طرح ایستگاه های قرآنی در زیارت اربعین به زائرین خدمات قرآنی ارائه می کنند. کمیته عالی قرآنی عتبات و زیارتگاه های عراق با همکاری اتحادیه ارتباطات و نشست های قرآنی در عراق برگزار کننده این طرح قرآنی است. رسانه های قرآنی در بصره تصریح کردند: از زمان آغاز این طرح در 28 محرم، کادر های طرح ایستگاه قرآنی اربعین به کار خود ادامه داده اند به گونه ای که تعداد ایستگاه های فعال در استان بصره به 43 ایستگاه رسیده است و در زیارتگاه ها و دار القرآن های وابسته به عتبات مستقر شده اند. 10 مؤسسه قرآنی در 33 ایستگاه قرآنی مشارکت کرده است. این رسانه ها افزودند: امسال تلاش ها برای خدمت به زائرین حضرت ابا عبد الله الحسین (علیه السلام) افزایش یافته به گونه ای که تمامی مؤسسات قرآنی فعال در این طرح در ارائه خدمات قرآنی به زائرین رقابت می کنند و زائرین روز به روز بیشتر از این طرح استقبال می کننند. حاج علی راضی مسئول ایستگاه های قرآنی گفت: حلقه هایی از محافل قرآنی در مسیر حرکت زائرین امام حسین (ع) در قالب طرح ایستگاه های قرآنی زیارت اربعین برگزار می شود و یک محفل قرآنی در مرکز رسول اعظم (ص) در شمال بصره برگزار شد. طرح ایستگاه های قرآنی زیارت اربعین به تصحیح قرائت سوره فاتحه و سوره های کوتاه بعلاوه برگزاری تعدادی از محافل و فعالیت های قرآنی می پردازد.

به گزارش خبرگزاری رضوی، کارکنان مؤسسات قرآنی در استان بصره عراق در قالب طرح ایستگاه های قرآنی در زیارت اربعین به زائرین خدمات قرآنی ارائه می کنند.
کمیته عالی قرآنی عتبات و زیارتگاه های عراق با همکاری اتحادیه ارتباطات و نشست های قرآنی در عراق برگزار کننده این طرح قرآنی است.
رسانه های قرآنی در بصره تصریح کردند: از زمان آغاز این طرح در 28 محرم، کادر های طرح ایستگاه قرآنی اربعین به کار خود ادامه داده اند به گونه ای که تعداد ایستگاه های فعال در استان بصره به 43 ایستگاه رسیده است و در زیارتگاه ها و دار القرآن های وابسته به عتبات مستقر شده اند. 10 مؤسسه قرآنی در 33 ایستگاه قرآنی مشارکت کرده است.
این رسانه ها افزودند: امسال تلاش ها برای خدمت به زائرین حضرت ابا عبد الله الحسین (علیه السلام) افزایش یافته به گونه ای که تمامی مؤسسات قرآنی فعال در این طرح در ارائه خدمات قرآنی به زائرین رقابت می کنند و زائرین روز به روز بیشتر از این طرح استقبال می کننند.
حاج علی راضی مسئول ایستگاه های قرآنی گفت: حلقه هایی از محافل قرآنی در مسیر حرکت زائرین امام حسین (ع) در قالب طرح ایستگاه های قرآنی زیارت اربعین برگزار می شود و یک محفل قرآنی در مرکز رسول اعظم (ص) در شمال بصره برگزار شد.
طرح ایستگاه های قرآنی زیارت اربعین به تصحیح قرائت سوره فاتحه و سوره های کوتاه بعلاوه برگزاری تعدادی از محافل و فعالیت های قرآنی می پردازد.

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید