صدور ۶۰۰ هزار کارت نائب‌الشهید برای زوار اربعین حسینی(ع)

5/5

دبیر کارگروه شاهد کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین گفت: در آستانه اربعین حسینی، ۶۰۰ هزار کارت نائب‌الشهید برای زوار مراسم پیاده‌روی اربعین صادر شد.

دبیر کارگروه شاهد کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین گفت: در آستانه اربعین حسینی، ۶۰۰ هزار کارت نائب‌الشهید برای زوار مراسم پیاده‌روی اربعین صادر شد. حسین عامریان با اشاره به موکب‌هایی که روبروی سپاه بدر نجف مستقر هستند، افزود: در عمودهای ۲۸۵، ۸۶۰ و ۴۴۵ موکب‌های مستقر داریم و در چادرهای رسانه افق نیز غرفه‌های نائب‌الشهید استقرار دارند. وی افزود: زوار در این غرفه‌ها شهید مورد علاقه خود را انتخاب می‌کنند یا یک شهید به آنها پیشنهاد می‌شو و این اقدام به چهار زبان انجام می‌شود. عامریان از توزیع ۶۰۰ هزار کارت نیابت شهدا و هزار کارت که توسط سیستم صادر شده است خبر داد و بیان داشت: غرفه‌ای در خروجی مرز هم داریم. وی ادامه داد: برای اجرای این طرح ۲۵۰ خادم امسال به عراق آمده‌اند که ۷۰ نفر نیز در خروجی مرز فعالیت می‌کنند.

حسین عامریان با اشاره به موکب‌هایی که روبروی سپاه بدر نجف مستقر هستند، افزود: در عمودهای ۲۸۵، ۸۶۰ و ۴۴۵ موکب‌های مستقر داریم و در چادرهای رسانه افق نیز غرفه‌های نائب‌الشهید استقرار دارند.

وی افزود: زوار در این غرفه‌ها شهید مورد علاقه خود را انتخاب می‌کنند یا یک شهید به آنها پیشنهاد می‌شو و این اقدام به چهار زبان انجام می‌شود.

عامریان از توزیع ۶۰۰ هزار کارت نیابت شهدا و هزار کارت که توسط سیستم صادر شده است خبر داد و بیان داشت: غرفه‌ای در خروجی مرز هم داریم.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح ۲۵۰ خادم امسال به عراق آمده‌اند که ۷۰ نفر نیز در خروجی مرز فعالیت می‌کنند.

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید