سخنگوی وزارت خارجه: حوادث عراق تاثیری بر راهپیمایی اربعین ندارد

فیلم
5/5

سخنگوی وزارت امور خارجه: حوادث اخیر در کشور عراق بر راهپیمایی اربعین تاثیری نخواهد داشت. دولت و ملت عراق بر مسائل داخلی خود فائق خواهند آمد.

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید