زیارت اربعین از میرجاوه تا کربلا/ خدمت به زوار در مرزهای شرقی

5/5

این روزها عموم خود را برای زیارت و پیاده روی اربعین مهیا می کنند اما ظاهرا دیگر این زیارت منحصرا مختص به راه نجف تا کربلا نیست و عموم جای این گیتی را از شرق تا غرب فرا گرفته هست.

این روزها عموم خود را برای زیارت و پیاده روی اربعین مهیا می کنند اما ظاهرا دیگر این زیارت منحصرا مختص به راه نجف تا کربلا نیست و عموم جای این گیتی را از شرق تا غرب فرا گرفته هست. ذاکرنیوز ، گروه استان ها – جواد قنبری: داستان پیاده روی اربعین شور و وضع ویژهی دارد آن هایی که سعادت شرکت در این مجلس را پیدا کرده اند هیچ زمان توان ندارند حس آن لحظات را اظهار کنند و از هر کدام که می پرسی مطلوب تشریح کن چه خبر بود؟ یک جمله می گویند « قابل وصف نیست ضروری هست خودت بروی و ببینی» اما شب سابق که به زیارت کننده سرای امام رضا(ع) زاهدان رفتم زمانی از یکی از خادمان که در وضع خدمت به زوار پاکستانی بود پرسیدم چه حسی داری اظهار کرد. وضع و هوای پیاده روی اربعین را دارم و حتی شاید خوب تر از آن. وی ادامه داد: جدید آگاه وضع و هوای شیعیان عراق گردیدم که چه طور با تمام توان و ابزارها به زوار اربعین خدمت می کنند. وی که مانند عموم اشخاصی که در این زیارت کننده سرا در وضع خدمت بودند دوست نداشت نامش اظهار گردد، اضافه کرد: واقعا خدمت به زائرین اباعبدالله حس و وضع عجیبی دارد که به راستی چیزی کمتر از پیاده روی اربعین ندارد. دیشب وضع و هوای زیارت کننده سرا امام رضا(ع) زاهدان خیلی جذاب بود، در درب ورودی شماری جوان با «ویلچر» منتظر بودند تا به اشخاص مسن و ناتوانی که از اتوبوس های پاکستانی پیاده می گردیدند خدمت می کردند. استقبال از زوار پاکستانی با پرچم علی ابن موسی الرضا(ع) با او نیز سخن گردیدم، اظهار کردم مگر تو به شهرستان جابه جا نشده ای؟ پاسخ داد: به چه علت اما مرخصی گرفته ام تا به زیارت اربعین بروم. اظهار کردم: مطلوب اینجا چه می کنی؟ ویزای خود آن را از جیب درآورد و به من ارائه داد. اظهار کرد: عموم چیز مهیا هست، اما پشیمان شده ام سال کنونی می خواهم در این زیارت کننده سرا به این شیعیان مظلوم خدمت کنم. از خود آن اظهار کرد و ادامه داد: در این چند شب واقعا چیزهای جذابی دیده ام این شیعیان واقعا بی ریا می باشند و با مسائل زیاد خود را به این جا رسانده اند. بعضی از این زوار نزدیک یک ماه با خطرات زیاد در مسیر بوده اند تا به مرز ایران رسیده اند واقعا آدم تعجب می کند که چقدر این ها عاشق و دلداده می باشند. کلنا عباسک یا زینب(س) دکتری که کفاشی می کرد به او نزدیک گردیدم اظهار کردم سلام آقای دکتر، به من دید و با خنده اظهار کرد من اینجا دکتر نیستم، کفاش هستم. با او نیز سخن گردیدم، اظهار کرد: خدمت به زوار امام حسین (ع) برای عموم یک افتخار هست و من عموم چون کار نهایتی بلد نبودم اظهار کردم لااقل کفش های این عزیزان را واکس بزنم. ای کاش این فرهنگ اربعین در عموم جا گسترش یابد زیرا در این فرهنگ هیچ تفاوتی میان غنی و فقیر وجود ندارد و عموم با نیز برابر و برابر می باشند.وی ادامه داد: ای کاش این فرهنگ اربعین در عموم جا گسترش یابد زیرا در این فرهنگ هیچ تفاوتی میان غنی و فقیر وجود ندارد و عموم با نیز برابر و برابر می باشند. اگر چه این زیارت کننده سرا پر بود از این مثال ها کمی آن سوی تر یک خانواده بود که با تشکیل دورهمی خانوادگی و با پشتیبانی اشخاص خیرخواه عمل به پخت فلافل و توزیع صلواتی آن میان زوار پاکستانی می کرد. نزدیک گردیدیم و مطلب را جویا گردیدم نظر کردم هر دو با چهره ای خندان به من دیدند و اظهار کردند چیز ویژهی نیست. یکی از آن ها ادامه داد: ما هر شب در این زائرسرا طرح های مختلف فرهنگی از قبیل سخنرانی، مداحی و علاوه بر این اجرای تعزیه داریم. وی اضافه کرد: اما با دقت به اینکه در یکی دو شب موخر در موقع تعزیه وضع شماری از این زوار پاکستانی به سختی متحولی کرد در وضع مذاکره بودیم که آیا این مجلس را ادامه بدهیم یا نه روش آن را متحولی بدهیم. این مسئول اظهار کرد: اگر چه همان طور از لحاظ ابزارها گرمایشی، پذیرایی و زیرساختی با مسائلی رو به رو هستیم که نیازمند مشارکت زیادتر دستگاه هایی همچون اداره همه فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری و دیگران دستگاه های دولتی به قصد اجرایی کردن مصوبات نشست ها ستاد اربعین است

ذاکرنیوز ، گروه استان ها – جواد قنبری: داستان پیاده روی اربعین شور و وضع ویژهی دارد آن هایی که سعادت شرکت در این مجلس را پیدا کرده اند هیچ زمان توان ندارند حس آن لحظات را اظهار کنند و از هر کدام که می پرسی مطلوب تشریح کن چه خبر بود؟ یک جمله می گویند « قابل وصف نیست ضروری هست خودت بروی و ببینی»

اما شب سابق که به زیارت کننده سرای امام رضا(ع) زاهدان رفتم زمانی از یکی از خادمان که در وضع خدمت به زوار پاکستانی بود پرسیدم چه حسی داری اظهار کرد. وضع و هوای پیاده روی اربعین را دارم و حتی شاید خوب تر از آن.

وی ادامه داد: جدید آگاه وضع و هوای شیعیان عراق گردیدم که چه طور با تمام توان و ابزارها به زوار اربعین خدمت می کنند.

وی که مانند عموم اشخاصی که در این زیارت کننده سرا در وضع خدمت بودند دوست نداشت نامش اظهار گردد، اضافه کرد: واقعا خدمت به زائرین اباعبدالله حس و وضع عجیبی دارد که به راستی چیزی کمتر از پیاده روی اربعین ندارد.

دیشب وضع و هوای زیارت کننده سرا امام رضا(ع) زاهدان خیلی جذاب بود، در درب ورودی شماری جوان با «ویلچر» منتظر بودند تا به اشخاص مسن و ناتوانی که از اتوبوس های پاکستانی پیاده می گردیدند خدمت می کردند.

استقبال از زوار پاکستانی با پرچم علی ابن موسی الرضا(ع)

با او نیز سخن گردیدم، اظهار کردم مگر تو به شهرستان جابه جا نشده ای؟

پاسخ داد: به چه علت اما مرخصی گرفته ام تا به زیارت اربعین بروم.

اظهار کردم: مطلوب اینجا چه می کنی؟ ویزای خود آن را از جیب درآورد و به من ارائه داد.

اظهار کرد: عموم چیز مهیا هست، اما پشیمان شده ام سال کنونی می خواهم در این زیارت کننده سرا به این شیعیان مظلوم خدمت کنم.

از خود آن اظهار کرد و ادامه داد: در این چند شب واقعا چیزهای جذابی دیده ام این شیعیان واقعا بی ریا می باشند و با مسائل زیاد خود را به این جا رسانده اند.

بعضی از این زوار نزدیک یک ماه با خطرات زیاد در مسیر بوده اند تا به مرز ایران رسیده اند واقعا آدم تعجب می کند که چقدر این ها عاشق و دلداده می باشند.

کلنا عباسک یا زینب(س)

دکتری که کفاشی می کرد

به او نزدیک گردیدم اظهار کردم سلام آقای دکتر، به من دید و با خنده اظهار کرد من اینجا دکتر نیستم، کفاش هستم.

با او نیز سخن گردیدم، اظهار کرد: خدمت به زوار امام حسین (ع) برای عموم یک افتخار هست و من عموم چون کار نهایتی بلد نبودم اظهار کردم لااقل کفش های این عزیزان را واکس بزنم.

ای کاش این فرهنگ اربعین در عموم جا گسترش یابد زیرا در این فرهنگ هیچ تفاوتی میان غنی و فقیر وجود ندارد و عموم با نیز برابر و برابر می باشند.وی ادامه داد: ای کاش این فرهنگ اربعین در عموم جا گسترش یابد زیرا در این فرهنگ هیچ تفاوتی میان غنی و فقیر وجود ندارد و عموم با نیز برابر و برابر می باشند.

اگر چه این زیارت کننده سرا پر بود از این مثال ها کمی آن سوی تر یک خانواده بود که با تشکیل دورهمی خانوادگی و با پشتیبانی اشخاص خیرخواه عمل به پخت فلافل و توزیع صلواتی آن میان زوار پاکستانی می کرد.

نزدیک گردیدیم و مطلب را جویا گردیدم نظر کردم هر دو با چهره ای خندان به من دیدند و اظهار کردند چیز ویژهی نیست.

یکی از آن ها ادامه داد: ما هر شب در این زائرسرا طرح های مختلف فرهنگی از قبیل سخنرانی، مداحی و علاوه بر این اجرای تعزیه داریم.

وی اضافه کرد: اما با دقت به اینکه در یکی دو شب موخر در موقع تعزیه وضع شماری از این زوار پاکستانی به سختی متحولی کرد در وضع مذاکره بودیم که آیا این مجلس را ادامه بدهیم یا نه روش آن را متحولی بدهیم.

این مسئول اظهار کرد: اگر چه همان طور از لحاظ ابزارها گرمایشی، پذیرایی و زیرساختی با مسائلی رو به رو هستیم که نیازمند مشارکت زیادتر دستگاه هایی همچون اداره همه فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری و دیگران دستگاه های دولتی به قصد اجرایی کردن مصوبات نشست ها ستاد اربعین است

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید