روند صدور روادید اربعین در استان‌های مختلف

5/5
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین گفت: مکانیزم ثبت ‌نام زائرین از طریق سامانه سماح برنامه ریزی شده و در صورت ثبت‌نام افراد در سامانه، درج اطلاعات و تکمیل مراحل ثبت نام در سامانه، نیازی به مراجعه مستقیم زائر به دفاتر صدور روادید وجود ندارد.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین گفت: مکانیزم ثبت ‌نام زائرین از طریق سامانه سماح برنامه ریزی شده و در صورت ثبت‌نام افراد در سامانه، درج اطلاعات و تکمیل مراحل ثبت نام در سامانه، نیازی به مراجعه مستقیم زائر به دفاتر صدور روادید وجود ندارد. شهریار حیدری در تشریح روند صدور ویزای اربعین گفت: مکانیزم ثبت ‌نام زائرین از طریق سامانه سماح برنامه‌ریزی شده است و در صورت ثبت نام افراد در سامانه و درج اطلاعات و تکمیل مراحل ثبت نام در سامانه، نیازی به مراجعه مستقیم زائر به دفاتر صدور روادید وجود ندارد. حیدری افزود: برنامه‌ریزی و تقسیم بندی مناسبی صورت گرفته تا پیگیری صدور ویزای زائرین اربعین، توسط سامانه به نحو روانی دنبال شود. وی تقسیم بندی استان‌ها برای صدور روادید توسط 4 کنسولگری عراق در تهران و 12 دفتر موقت صدور روادید اربعین در سطح کشور را اعلام کرد: تقسیم بندی استانی برای دفاتر ثابت صدور روادید اربعین • کنسولگری عراق در تهران، مستقر در سفارت عراق در تهران: استان‌های تهران و سمنان • کنسولگری عراق در اهواز: استان خوزستان • کنسولگری عراق در کرمانشاه: استان‌های کرمانشاه، همدان، لرستان، کردستان • کنسولگری عراق در مشهد: استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی تقسیم‌بندی استانی دفاتر موقت صدور روادید اربعین • دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر ایلام: استان ایلام و سایر مراجعان • دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر سوسنگرد: استان خوزستان و سایر مراجعان • دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر آبادان: استان خوزستان و سایر مراجعان • دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر قم: استان‌های قم و مرکزی • دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر ساری: استان‌های مازندران – گلستان • دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر رشت : استان‌های گیلان – زنجان • دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر اصفهان: استان‌های اصفهان، چهارمحال وبختیاری • دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر کرمان: استان‌های کرمان – سیستان و بلوچستان • دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر کرج : استان‌های البرز – قزوین – غرب استان تهران • دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر تبریز: استان‌های آذربایجان شرقی – آذربایجان غربی – اردبیل • دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر شیراز: استان‌های فارس – کهکیلویه و بویراحمد – هرمزگان – بوشهر • دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر یزد: استان یزد

شهریار حیدری در تشریح روند صدور ویزای اربعین گفت: مکانیزم ثبت ‌نام زائرین از طریق سامانه سماح برنامه‌ریزی شده است و در صورت ثبت نام افراد در سامانه و درج اطلاعات و تکمیل مراحل ثبت نام در سامانه، نیازی به مراجعه مستقیم زائر به دفاتر صدور روادید وجود ندارد.

حیدری افزود: برنامه‌ریزی و تقسیم بندی مناسبی صورت گرفته تا پیگیری صدور ویزای زائرین اربعین، توسط سامانه به نحو روانی دنبال شود.

وی تقسیم بندی استان‌ها برای صدور روادید توسط 4 کنسولگری عراق در تهران و 12 دفتر موقت صدور روادید اربعین در سطح کشور را اعلام کرد:

تقسیم بندی استانی برای دفاتر ثابت صدور روادید اربعین
• کنسولگری عراق در تهران، مستقر در سفارت عراق در تهران: استان‌های تهران و سمنان
• کنسولگری عراق در اهواز: استان خوزستان
• کنسولگری عراق در کرمانشاه: استان‌های کرمانشاه، همدان، لرستان، کردستان
• کنسولگری عراق در مشهد: استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی

تقسیم‌بندی استانی دفاتر موقت صدور روادید اربعین
• دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر ایلام: استان ایلام و سایر مراجعان
• دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر سوسنگرد: استان خوزستان و سایر مراجعان
• دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر آبادان: استان خوزستان و سایر مراجعان
• دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر قم: استان‌های قم و مرکزی
• دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر ساری: استان‌های مازندران – گلستان
• دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر رشت : استان‌های گیلان – زنجان
• دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر اصفهان: استان‌های اصفهان، چهارمحال وبختیاری
• دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر کرمان: استان‌های کرمان – سیستان و بلوچستان
• دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر کرج : استان‌های البرز – قزوین – غرب استان تهران
• دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر تبریز: استان‌های آذربایجان شرقی – آذربایجان غربی – اردبیل
• دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر شیراز: استان‌های فارس – کهکیلویه و بویراحمد – هرمزگان – بوشهر
• دفتر موقت صدور روادید اربعین در شهر یزد: استان یزد

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید