خط قرمز ناجا و سایر دستگاه‌های امنیتی جلوگیری از تردد زائران فاقد مجوز در اربعین است

5/5

معاون هماهنگ کننده ناجا تاکید کرد: با توجه به پیش بینی ها مبنی بر افزایش جمعیت زائران در اربعین امسال، نباید اداره جمعیت و ارائه خدمات به زائران ما را از تهدیدات امنیتی غافل کند، مدیریت صحیح جمعیت در اربعین پیش رو مورد تاکید است و خط قرمز ناجا و سایر دستگاه‌های امنیتی جلوگیری از تردد زائران فاقد مجوز در اربعین است و این موضوع به جد در دستور کار نیروی انتظامی است

معاون هماهنگ کننده ناجا تاکید کرد: با توجه به پیش بینی ها مبنی بر افزایش جمعیت زائران در اربعین امسال، نباید اداره جمعیت و ارائه خدمات به زائران ما را از تهدیدات امنیتی غافل کند، مدیریت صحیح جمعیت در اربعین پیش رو مورد تاکید است و خط قرمز ناجا و سایر دستگاه‌های امنیتی جلوگیری از تردد زائران فاقد مجوز در اربعین است و این موضوع به جد در دستور کار نیروی انتظامی است سردار محسن فتحی زاده در نشست ستاد اربعین در پایانه مرزی مهران اظهار کرد: نیروی انتظامی همزمان با پایان مأموریت اربعین در سال گذشته جلسات هماهنگی و برنامه ریزی برای اربعین 96 را آغاز کرده است. وی افزود: ملاحظات امنیتی اولویت ناجا در اربعین امسال است به نحویکه طرح های ویژه ای در همین راستا در رده های ماموریتی نیروی انتظامی کشور طراحی و تدوین شده است و به مرحله اجرا در خواهد آمد معاون هماهنگ کننده ناجا تاکید کرد: با توجه به پیش بینی ها مبنی بر افزایش جمعیت زائران در اربعین امسال، نباید اداره جمعیت و ارائه خدمات به زائران ما را از تهدیدات امنیتی غافل کند، مدیریت صحیح جمعیت در اربعین پیش رو مورد تاکید است و خط قرمز ناجا و سایر دستگاه‌های امنیتی جلوگیری از تردد زائران فاقد مجوز در اربعین است و این موضوع به جد در دستور کار نیروی انتظامی است فتحی زاده یادآور شد: امسال کنترل ها از مبدا حرکت زائران آغاز می شود و تا شهر ایلام و پایانه مرزی مهران ادامه خواهد یافت و در همین راستا طرح کنترل جمعیت تدوین شده است، بایستی چالش‌ها و نواقصات سالهای قبل مورد بازبینی قرار بگیرد و برای ارائه خدمات مناسب‌تر به زائران در مدت باقیمانده مرتفع شود. وی اضافه کرد: قرارگاه فرعی اربعین در مهران برپا شده است و در این راستا باید در بین مردم برای تهیه گذرنامه و دیگر موارد قانونی جهت شرکت در کنگره عظیم اربعین فرهنگ سازی شود. جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا گفت: وضعیت زیرساخت‌ها در مرزها برای تردد زائران در اربعین بهبود یافته است و طرح‌های انتظامی و امنیتی پررنگ‌تر از سال‌های قبل اجرا خواهد شد، امسال علاوه بر سه مرز فعال در صددیم مرز خسروی نیز با هماهنگی کشور عراق و در صورت مرتفع شدن مشکلات امنیتی بازگشایی شود سردار فتحی زاده اظهار کرد: در همه مرزها شرایط زیرساخت ها نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است و طرح‌های انتظامی امنیتی و ترافیکی در اربعین 96 پررنگ‌ تر از سال‌های قبل خواهد بود، هدف پلیس تامین امنیت و آرامش زائران است و تمامی ظرفیت های ناجا در حوزه های مختلف تقویت شده است . وی افزود: سرعت صدور گذرنامه افزایش یافته و با طرف عراقی هماهنگی‌های لازم برای افزایش ظرفیت صدور ویزا صورت گرفته است، از عموم مردم و زائران درخواست می شود در صورت برنامه‌ریزی برای حضور در همایش بزرگ اربعین از هم اکنون مدارک قانونی خود را آماده کنند

سردار محسن فتحی زاده در نشست ستاد اربعین در پایانه مرزی مهران اظهار کرد: نیروی انتظامی همزمان با پایان مأموریت اربعین در سال گذشته جلسات هماهنگی و برنامه ریزی برای اربعین 96 را آغاز کرده است.

وی افزود: ملاحظات امنیتی اولویت ناجا در اربعین امسال است به نحویکه طرح های ویژه ای در همین راستا در رده های ماموریتی نیروی انتظامی کشور طراحی و تدوین شده است و به مرحله اجرا در خواهد آمد

معاون هماهنگ کننده ناجا تاکید کرد: با توجه به پیش بینی ها مبنی بر افزایش جمعیت زائران در اربعین امسال، نباید اداره جمعیت و ارائه خدمات به زائران ما را از تهدیدات امنیتی غافل کند، مدیریت صحیح جمعیت در اربعین پیش رو مورد تاکید است و خط قرمز ناجا و سایر دستگاه‌های امنیتی جلوگیری از تردد زائران فاقد مجوز در اربعین است و این موضوع به جد در دستور کار نیروی انتظامی است

فتحی زاده یادآور شد: امسال کنترل ها از مبدا حرکت زائران آغاز می شود و تا شهر ایلام و پایانه مرزی مهران ادامه خواهد یافت و در همین راستا طرح کنترل جمعیت تدوین شده است، بایستی چالش‌ها و نواقصات سالهای قبل مورد بازبینی قرار بگیرد و برای ارائه خدمات مناسب‌تر به زائران در مدت باقیمانده مرتفع شود.

وی اضافه کرد: قرارگاه فرعی اربعین در مهران برپا شده است و در این راستا باید در بین مردم برای تهیه گذرنامه و دیگر موارد قانونی جهت شرکت در کنگره عظیم اربعین فرهنگ سازی شود.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا گفت: وضعیت زیرساخت‌ها در مرزها برای تردد زائران در اربعین بهبود یافته است و طرح‌های انتظامی و امنیتی پررنگ‌تر از سال‌های قبل اجرا خواهد شد، امسال علاوه بر سه مرز فعال در صددیم مرز خسروی نیز با هماهنگی کشور عراق و در صورت مرتفع شدن مشکلات امنیتی بازگشایی شود

سردار فتحی زاده اظهار کرد: در همه مرزها شرایط زیرساخت ها نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است و طرح‌های انتظامی امنیتی و ترافیکی در اربعین 96 پررنگ‌ تر از سال‌های قبل خواهد بود، هدف پلیس تامین امنیت و آرامش زائران است و تمامی ظرفیت های ناجا در حوزه های مختلف تقویت شده است .

وی افزود: سرعت صدور گذرنامه افزایش یافته و با طرف عراقی هماهنگی‌های لازم برای افزایش ظرفیت صدور ویزا صورت گرفته است، از عموم مردم و زائران درخواست می شود در صورت برنامه‌ریزی برای حضور در همایش بزرگ اربعین از هم اکنون مدارک قانونی خود را آماده کنند

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید