خدمات رسانی یک هزار و500 نیروی شهرداری تهران در اربعین حسینی

از اقدامات و آمادگی شهرداری تهران برای اربعین و خدمات به زائرانخبر داد.
5/5

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید