خبری خوش برای اتباع افغانی مقیم ایران

5/5

دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت: افغانی‌هایی که در ایران اقامت قانونی دارند، می‌توانند در راه پیمایی اربعین حسینی شرکت کنند.

دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت: افغانی‌هایی که در ایران اقامت قانونی دارند، می‌توانند در راه پیمایی اربعین حسینی شرکت کنند. به گزارش بولتن نیوز، مجید آقابابایی، دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت: اشخاص غیر ایرانی، از جمله افغانی‌هایی که در خاک ایران اقامت قانونی دارند، برای حضور در راه پیمایی اربعین حسینی می‌توانند از طریق اداره کل اتباع استان های مربوطه ثبت نام کرده و در این مراسم شرکت کنند

به گزارش بولتن نیوز، مجید آقابابایی، دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت: اشخاص غیر ایرانی، از جمله افغانی‌هایی که در خاک ایران اقامت قانونی دارند، برای حضور در راه پیمایی اربعین حسینی می‌توانند از طریق اداره کل اتباع استان های مربوطه ثبت نام کرده و در این مراسم شرکت کنند

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید