حذف وثیقه خروج از کشور برای زائران «دانش‌آموز و دانشجو» اربعین

5/5

جانشین ستاد اربعین نیروی انتظامی از تمهیدات خاص برای زائران دانشجو و دانش‌آموز برای زیارت عتبات عالیات در ایام اربعین خبر داد.

جانشین ستاد اربعین نیروی انتظامی از تمهیدات خاص برای زائران دانشجو و دانش‌آموز برای زیارت عتبات عالیات در ایام اربعین خبر داد. سردار محمد بابایی در گفت وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تمهیدات خاص در نظر گرفته شده برای دانشجویان و دانش آموزان زائر اربعین اظهار کرد: به دنبال پیگیری های انجام شده و تمهیدات اتخاذ شده برای تسهیل در خروج از کشور دانش آموزان و دانشجویانی که قصد شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی را دارند، مقرر شد تا وثیقه خروج از کشور برای این زائران حذف شود. جانشین ستاد اربعین نیروی انتظامی گفت: بر اساس توافق انجام گرفته با وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش، دانشجویان و دانش آموزانی که قصد زیارت عتبات عالیات در ایام اربعین را دارند و می بایست برای خروج از کشور و حل ممنوعیت خروج از سوی سازمان وظیفه عمومی، وثیقه نقدی می گذاشتند از گذاشتن وثیقه معاف شدند. وی ادامه داد: این دسته از زائران می بایست معرفی نامه ای برای سازمان وظیفه عمومی را از دانشگاه ها و مناطق آموزش و پرورش اخذ کرده تا در سامانه این سازمان برای صدور گذرنامه معرفی شوند. بابایی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین سربازان و سایر افرادی که ممنوعیت خروج از کشور به دلیل مشکل خدمت سربازی را دارند نیز می توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده در ایام اربعین حسینی استفاده کنند و برای این افراد نیز وثیقه یک بار خروج از کشور به مقصد عراق از 15 میلیون تومان به 3 میلیون تومان تقلیل یافت.

سردار محمد بابایی در گفت وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تمهیدات خاص در نظر گرفته شده برای دانشجویان و دانش آموزان زائر اربعین اظهار کرد: به دنبال پیگیری های انجام شده و تمهیدات اتخاذ شده برای تسهیل در خروج از کشور دانش آموزان و دانشجویانی که قصد شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی را دارند، مقرر شد تا وثیقه خروج از کشور برای این زائران حذف شود.

جانشین ستاد اربعین نیروی انتظامی گفت: بر اساس توافق انجام گرفته با وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش، دانشجویان و دانش آموزانی که قصد زیارت عتبات عالیات در ایام اربعین را دارند و می بایست برای خروج از کشور و حل ممنوعیت خروج از سوی سازمان وظیفه عمومی، وثیقه نقدی می گذاشتند از گذاشتن وثیقه معاف شدند.

وی ادامه داد: این دسته از زائران می بایست معرفی نامه ای برای سازمان وظیفه عمومی را از دانشگاه ها و مناطق آموزش و پرورش اخذ کرده تا در سامانه این سازمان برای صدور گذرنامه معرفی شوند.

بابایی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین سربازان و سایر افرادی که ممنوعیت خروج از کشور به دلیل مشکل خدمت سربازی را دارند نیز می توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده در ایام اربعین حسینی استفاده کنند و برای این افراد نیز وثیقه یک بار خروج از کشور به مقصد عراق از 15 میلیون تومان به 3 میلیون تومان تقلیل یافت.

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید