جلسه ستاد اربعین حسینی (ع)

5/5

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فریدن- جلسه ستاد اربعین حسینی (ع) شهرستان با حضور اعضا و به ریاست بدیع زمانی معاون فرماندار برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فریدن- جلسه ستاد اربعین حسینی (ع) شهرستان با حضور اعضا و به ریاست بدیع زمانی معاون فرماندار برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فریدن- جلسه ستاد اربعین حسینی (ع) شهرستان با حضور اعضا و به ریاست بدیع زمانی معاون فرماندار برگزار گردید. در این جلسه در خصوص برگزاری جلسات کمیته ها ، استفاده از ظرفیت تریبون نماز جمعه و ائمه جماعات برای برنامه های تبلیغاتی و ترویج فرهنگ اربعین، استفاده از ظرفیت و پتانسیل فضای مجازی برای آگاه سازی زائران و … بحث و تبادل نظر گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فریدن- جلسه ستاد اربعین حسینی (ع) شهرستان با حضور اعضا و به ریاست بدیع زمانی معاون فرماندار برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص برگزاری جلسات کمیته ها ، استفاده از ظرفیت تریبون نماز جمعه و ائمه جماعات برای برنامه های تبلیغاتی و ترویج فرهنگ اربعین، استفاده از ظرفیت و پتانسیل فضای مجازی برای آگاه سازی زائران و … بحث و تبادل نظر گردید.

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید