تکذیب شایعه یک طرفه شدن مرز مهران

5/5
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email

رئیس ستاد اربعین استان ایلام گفت: روند تردد زائران اربعین از مرز مهران چه در خروج و چه در ورود به کشور روال خود را طی می کند.

رئیس ستاد اربعین استان ایلام گفت: روند تردد زائران اربعین از مرز مهران چه در خروج و چه در ورود به کشور روال خود را طی می کند. به گزارش دولت بهار، استاندار ایلام در خصوص شایعاتی در خصوص بسته شدن مرز مهران در روزهای آینده به دلیل حجم زیاد بازگشت زائران گفت: روند تردد زائران اربعین از مرز مهران چه در خروج و چه در ورود به کشور روال خود را طی می کند. وی هر گونه اخبار مبنی بر تعطیلی مرز در روزهای آینده را تکذیب کرد و گفت: در حال حاضر دو گیت خروجی و یک گیت ورودی برای مسیر رفت زائران فعال است لذا در مسیر برگشت و بازگشت زائران این رویه تغییر کرده و به دو گیت ورودی و یک گیت خروجی تبدیل می شود. رئیس ستاد اربعین استان ایلام افزود: کانتینرهای مسیر نیز به هنگام برگشت زائران برداشته می شوند و مشکل تمرکز جمعیت نخواهیم داشت و گیت های ورودی هم هیچ مشکلی ندارند.سلیمانی ادامه داد: میزان خروج زوار از روز چهارشنبه یقینا کاهش می یابد و مسیر بازگشت زائران افزایش خواهد یافت. استاندار ایلام بیان کرد: تا آخرین فرصت خروج که قانونی هم می باشد اجازه تردد وجود دارد و مشکلی در این خصوص نخواهد بود.

به گزارش دولت بهار، استاندار ایلام در خصوص شایعاتی در خصوص بسته شدن مرز مهران در روزهای آینده به دلیل حجم زیاد بازگشت زائران گفت: روند تردد زائران اربعین از مرز مهران چه در خروج و چه در ورود به کشور روال خود را طی می کند.

وی هر گونه اخبار مبنی بر تعطیلی مرز در روزهای آینده را تکذیب کرد و گفت: در حال حاضر دو گیت خروجی و یک گیت ورودی برای مسیر رفت زائران فعال است لذا در مسیر برگشت و بازگشت زائران این رویه تغییر کرده و به دو گیت ورودی و یک گیت خروجی تبدیل می شود.

رئیس ستاد اربعین استان ایلام افزود: کانتینرهای مسیر نیز به هنگام برگشت زائران برداشته می شوند و مشکل تمرکز جمعیت نخواهیم داشت و گیت های ورودی هم هیچ مشکلی ندارند.سلیمانی ادامه داد: میزان خروج زوار از روز چهارشنبه یقینا کاهش می یابد و مسیر بازگشت زائران افزایش خواهد یافت.

استاندار ایلام بیان کرد: تا آخرین فرصت خروج که قانونی هم می باشد اجازه تردد وجود دارد و مشکلی در این خصوص نخواهد بود.

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید