توضیحات دبیر ستاد مرکزی اربعین درباره شایعه مبلغ بیمه زائران

فیلم
5/5

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید