تعداد زائران خروجی از مهران، در مرز ۱ میلیون نفر

5/5

استاندار ایلام بر آمادگی اعضای کمیته‌های ستاد اربعین تا بازگشت تمام زائران اربعین تاکید کرد و گفت: از ابتدای ماه صفر تا امروز بیش از ۹۴۶ هزار نفر از مرز مهران خارج شده‌اند.

استاندار ایلام بر آمادگی اعضای کمیته‌های ستاد اربعین تا بازگشت تمام زائران اربعین تاکید کرد و گفت: از ابتدای ماه صفر تا امروز بیش از ۹۴۶ هزار نفر از مرز مهران خارج شده‌اند. به گزارش انتخاب، «قاسم سلیمانی» در نشست ستاد اربعین استان که در پایانه‌ی مرزی مهران برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای صفر تا ظهر امروز سه شنبه ۱۸ صفر ، ۹۴۶ هزار و ۱۵۷ نفر از مرز مهران خارج شده‌اند که این میزان در مقایسه با روز اربعین در سال گذشته با رشد ۱۰۰ هزار نفری دارد. وی با بیان اینکه سپاه پاسداران با بکارگیری ظرفیت‌ها و امکانات در حوزه های امنیتی، ترابری، اسکان، درمان و پذیرایی اقدامات بسیار مناسبی را در مرزمهران انجام داده است که جای تقدیر دارد، از زحمات کمیته‌های ستاد اربعین استان قدردانی کرد و گفت: اعضای ستاد باید آمادگی خود را تا پایان بازگشت‌ زائران حفظ کنند. سردار «سیدصادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام نیز در این نشست اظهار کرد: تاکنون بیش از ۶۶۰ هزار پرس غذا میان زائران اربعین توزیع و بیش از ۱۷ هزار زائر از خدمات درمانی سپاه بهره‌مند شده‌اند. وی با بیان اینکه در مجموع ۷۰۰ دستگاه انواع اتوبوس و مینی‌بوس سپاه برای بازگشت زائران آماده هستند، تصریح کرد: ۲۶۰ دستگاه خودروی سپاه نیز در حمل و جابجایی زائران برگشتی که مدارک قانونی نداشتند قرار گرفته است. استاندار ایلام بر آمادگی اعضای کمیته‌های ستاد اربعین تا بازگشت تمام زائران اربعین تاکید کرد و گفت: از ابتدای ماه صفر تا امروز بیش از ۹۴۶ هزار نفر از مرز مهران خارج شده‌اند. به گزارش انتخاب، «قاسم سلیمانی» در نشست ستاد اربعین استان که در پایانه‌ی مرزی مهران برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای صفر تا ظهر امروز سه شنبه ۱۸ صفر ، ۹۴۶ هزار و ۱۵۷ نفر از مرز مهران خارج شده‌اند که این میزان در مقایسه با روز اربعین در سال گذشته با رشد ۱۰۰ هزار نفری دارد. وی با بیان اینکه سپاه پاسداران با بکارگیری ظرفیت‌ها و امکانات در حوزه های امنیتی، ترابری، اسکان، درمان و پذیرایی اقدامات بسیار مناسبی را در مرزمهران انجام داده است که جای تقدیر دارد، از زحمات کمیته‌های ستاد اربعین استان قدردانی کرد و گفت: اعضای ستاد باید آمادگی خود را تا پایان بازگشت‌ زائران حفظ کنند. سردار «سیدصادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام نیز در این نشست اظهار کرد: تاکنون بیش از ۶۶۰ هزار پرس غذا میان زائران اربعین توزیع و بیش از ۱۷ هزار زائر از خدمات درمانی سپاه بهره‌مند شده‌اند. وی با بیان اینکه در مجموع ۷۰۰ دستگاه انواع اتوبوس و مینی‌بوس سپاه برای بازگشت زائران آماده هستند، تصریح کرد: ۲۶۰ دستگاه خودروی سپاه نیز در حمل و جابجایی زائران برگشتی که مدارک قانونی نداشتند قرار گرفته است. انتخاب

به گزارش انتخاب، «قاسم سلیمانی» در نشست ستاد اربعین استان که در پایانه‌ی مرزی مهران برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای صفر تا ظهر امروز سه شنبه ۱۸ صفر ، ۹۴۶ هزار و ۱۵۷ نفر از مرز مهران خارج شده‌اند که این میزان در مقایسه با روز اربعین در سال گذشته با رشد ۱۰۰ هزار نفری دارد.

وی با بیان اینکه سپاه پاسداران با بکارگیری ظرفیت‌ها و امکانات در حوزه های امنیتی، ترابری، اسکان، درمان و پذیرایی اقدامات بسیار مناسبی را در مرزمهران انجام داده است که جای تقدیر دارد، از زحمات کمیته‌های ستاد اربعین استان قدردانی کرد و گفت: اعضای ستاد باید آمادگی خود را تا پایان بازگشت‌ زائران حفظ کنند.

سردار «سیدصادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام نیز در این نشست اظهار کرد: تاکنون بیش از ۶۶۰ هزار پرس غذا میان زائران اربعین توزیع و بیش از ۱۷ هزار زائر از خدمات درمانی سپاه بهره‌مند شده‌اند.

وی با بیان اینکه در مجموع ۷۰۰ دستگاه انواع اتوبوس و مینی‌بوس سپاه برای بازگشت زائران آماده هستند، تصریح کرد: ۲۶۰ دستگاه خودروی سپاه نیز در حمل و جابجایی زائران برگشتی که مدارک قانونی نداشتند قرار گرفته است.

استاندار ایلام بر آمادگی اعضای کمیته‌های ستاد اربعین تا بازگشت تمام زائران اربعین تاکید کرد و گفت: از ابتدای ماه صفر تا امروز بیش از ۹۴۶ هزار نفر از مرز مهران خارج شده‌اند.

به گزارش انتخاب، «قاسم سلیمانی» در نشست ستاد اربعین استان که در پایانه‌ی مرزی مهران برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای صفر تا ظهر امروز سه شنبه ۱۸ صفر ، ۹۴۶ هزار و ۱۵۷ نفر از مرز مهران خارج شده‌اند که این میزان در مقایسه با روز اربعین در سال گذشته با رشد ۱۰۰ هزار نفری دارد.

وی با بیان اینکه سپاه پاسداران با بکارگیری ظرفیت‌ها و امکانات در حوزه های امنیتی، ترابری، اسکان، درمان و پذیرایی اقدامات بسیار مناسبی را در مرزمهران انجام داده است که جای تقدیر دارد، از زحمات کمیته‌های ستاد اربعین استان قدردانی کرد و گفت: اعضای ستاد باید آمادگی خود را تا پایان بازگشت‌ زائران حفظ کنند.

سردار «سیدصادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام نیز در این نشست اظهار کرد: تاکنون بیش از ۶۶۰ هزار پرس غذا میان زائران اربعین توزیع و بیش از ۱۷ هزار زائر از خدمات درمانی سپاه بهره‌مند شده‌اند.

وی با بیان اینکه در مجموع ۷۰۰ دستگاه انواع اتوبوس و مینی‌بوس سپاه برای بازگشت زائران آماده هستند، تصریح کرد: ۲۶۰ دستگاه خودروی سپاه نیز در حمل و جابجایی زائران برگشتی که مدارک قانونی نداشتند قرار گرفته است. انتخاب

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید