ترجمه موشن گرافی های راهنمای زائر اربعین به زبان های انگلیسی،عربی و اُردو

5/5
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email

به نقل از روابط عمومی ستاد راهنمای زائر اربعین حسینی، در نشست مشترک هسته مرکزی این ستاد با مسئول مرکز تولیدات رسانه ای بین الملل سازمان رسانه ای اوج، طرفین بر افزایش همکاری های متقابل به منظور توسعه خدمات برای زائرین اربعین حسینی به توافقات مهمی دست یافتند. مسعود سلیم جوهری مسئول ستاد راهنمای زائر در همین رابطه گفت: در این نشست که با حضور جناب آقای علی مددی (مسئول مرکز تولیدات رسانه ای بین الملل اوج)، آقای والی نژاد (مسئول مرکز فیلم و سریال اوج) ، آقای نعمتی (مستندساز) و کادر مرکزی ستاد برگزار شد، با تقدیر از تولید موشن گرافی های 4 گانه این ستاد که بر مبنای توصیه های 60 گانه تخصصی طراحی شده بتولید شده است، توافق گردید به منظور توسعه خدمات ستاد در بخش بین الملل، با توجه به حضور بیش از 2 میلیون نفر زائر خارجی انگلیسی و اردو زبان در اربعین، برگردان این محصولات به زبان های عربی، انگلیسی و اردو توسط مرکز تولیدات بین الملل سازمان اوج صورت پذیرد. وی افزود: همچنین با توجه به تولید تنها نقشه راهنمای اربعین و عراق توسط این ستاد، سازمان مذکور برای ترجمه و چاپ نقشه راهنما به زبان های فوق نیز اعلام آمادگی نمود. سلیم جوهری معرفی مترجمین زبان های دیگر از میان شبکه فعالین جهانی مرتبط با سازمان اوج را از جمله دیگر موضوعات مهم مورد توافق برشمرده و عنوان نمود: مقرر گردید برای نخستین بار از حضور این عزیزان در ایستگاه های مهم و ستاد مرکزی در کربلا، جهت راهنمایی زائرین خارجی غیر ایرانی نیز استفاده شود. شایان ذکر است در پایان این نشست ضمن توافق جهت برپایی ایستگاه راهنمای زائر در موکب سازمان در عمود 741 و پل ثورالعشرین، مقرر گردید بنا به پیشنهاد ستاد راهنمای زائر اربعین، راه اندازی مراکز ارائه خدمات توسط اوج در شهر کربلا مورد بررسی قرار گیرد.

به نقل از روابط عمومی ستاد راهنمای زائر اربعین حسینی، در نشست مشترک هسته مرکزی این ستاد با مسئول مرکز تولیدات رسانه ای بین الملل سازمان رسانه ای اوج، طرفین بر افزایش همکاری های متقابل به منظور توسعه خدمات برای زائرین اربعین حسینی به توافقات مهمی دست یافتند.

مسعود سلیم جوهری مسئول ستاد راهنمای زائر در همین رابطه گفت: در این نشست که با حضور جناب آقای علی مددی (مسئول مرکز تولیدات رسانه ای بین الملل اوج)، آقای والی نژاد (مسئول مرکز فیلم و سریال اوج) ، آقای نعمتی (مستندساز) و کادر مرکزی ستاد برگزار شد، با تقدیر از تولید موشن گرافی های 4 گانه این ستاد که بر مبنای توصیه های 60 گانه تخصصی طراحی شده بتولید شده است، توافق گردید به منظور توسعه خدمات ستاد در بخش بین الملل، با توجه به حضور بیش از 2 میلیون نفر زائر خارجی انگلیسی و اردو زبان در اربعین، برگردان این محصولات به زبان های عربی، انگلیسی و اردو توسط مرکز تولیدات بین الملل سازمان اوج صورت پذیرد.

وی افزود: همچنین با توجه به تولید تنها نقشه راهنمای اربعین و عراق توسط این ستاد، سازمان مذکور برای ترجمه و چاپ نقشه راهنما به زبان های فوق نیز اعلام آمادگی نمود.
سلیم جوهری معرفی مترجمین زبان های دیگر از میان شبکه فعالین جهانی مرتبط با سازمان اوج را از جمله دیگر موضوعات مهم مورد توافق برشمرده و عنوان نمود: مقرر گردید برای نخستین بار از حضور این عزیزان در ایستگاه های مهم و ستاد مرکزی در کربلا، جهت راهنمایی زائرین خارجی غیر ایرانی نیز استفاده شود.

شایان ذکر است در پایان این نشست ضمن توافق جهت برپایی ایستگاه راهنمای زائر در موکب سازمان در عمود 741 و پل ثورالعشرین، مقرر گردید بنا به پیشنهاد ستاد راهنمای زائر اربعین، راه اندازی مراکز ارائه خدمات توسط اوج در شهر کربلا مورد بررسی قرار گیرد.

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید