برگرداندن ۲۱ هزار نفر از زائران بدون ویزا

5/5

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین گفت: ۲۱ هزار نفر از زائرانی که بدون ویزا قصد حضور در کشور عراق را داشتند، برگشت داده شدند.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین گفت: ۲۱ هزار نفر از زائرانی که بدون ویزا قصد حضور در کشور عراق را داشتند، برگشت داده شدند. شهریار حیدری با اشاره به اینکه تا شب گذشته دوازدهم آبان ماه، دو میلیون و ۲۳۰ هزار روادید اربعین صادر شده است، اظهار داشت: یک میلیون و ۴۷۰ هزار نفر از مرز‌های زمینی سه گانه خروج کردند. به گزارش میزان وی با بیان اینکه ۵۰ درصد بار ترافیکی تردد زائران در مرز مهران بوده است، تصریح کرد: مشکلی در انتقال زائرین نیست و در حوزه اسکان و تغذیه هم گزارشی که داده اند تا کنون موفق بوده اند. سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اینکه در حال حاضر مهم‌ترین کمیته ستاد اربعین، کمیته امنیتی و انتظامی است که درگیر کار امنیتی و تسهیل تردد زائران است، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی تا دیشب ۲۱ هزار نفر از زائران بدون مدارک قانونی را به عقب مرز انتقال داده است.

شهریار حیدری با اشاره به اینکه تا شب گذشته دوازدهم آبان ماه، دو میلیون و ۲۳۰ هزار روادید اربعین صادر شده است، اظهار داشت: یک میلیون و ۴۷۰ هزار نفر از مرز‌های زمینی سه گانه خروج کردند.

به گزارش میزان وی با بیان اینکه ۵۰ درصد بار ترافیکی تردد زائران در مرز مهران بوده است، تصریح کرد: مشکلی در انتقال زائرین نیست و در حوزه اسکان و تغذیه هم گزارشی که داده اند تا کنون موفق بوده اند.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اینکه در حال حاضر مهم‌ترین کمیته ستاد اربعین، کمیته امنیتی و انتظامی است که درگیر کار امنیتی و تسهیل تردد زائران است، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی تا دیشب ۲۱ هزار نفر از زائران بدون مدارک قانونی را به عقب مرز انتقال داده است.

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید