برای دریافت ارز اربعین به صرافی‌ها مراجعه نکنید

5/5

صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی گفت: برای دریافت ارز اربعین فقط به صرافی‌ها مراجعه نکنید. مشخصات 21 بانکی که برای ارز اربعین خدمات ارائه می‌کنند در سایت بانک مرکزی منتشر شده است.

برای جلوگیری از تجمع سرپرست خانوار برای دریافت ارز مراجعه نماید .

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید