برای تأمین امنیت پیاده روی اربعین آماده‌ایم

5/5

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به اعلام رسمی بازگشایی مرز خسروی برای تردد زوار عتبات در اربعین امسال، گفت: پلیس کرمانشاه برای تردد زوار اربعین از این مرز در آمادگی کامل به سر می برد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به اعلام رسمی بازگشایی مرز خسروی برای تردد زوار عتبات در اربعین امسال، گفت: پلیس کرمانشاه برای تردد زوار اربعین از این مرز در آمادگی کامل به سر می برد. سرهنگ علیرضا مرزبانی در مراسم صبحگاه عمومی اظهار کرد: بازگشایی مرز خسروی فرصتی مغتنم جهت خدمتگزاری هرچه بیشتر کارکنان نیروی انتظامی است. وی افزود: پلیس کرمانشاه برای تردد زوار اربعین از مرز خسروی در آمادگی کامل به سر می برد و در حال حاضر از تمامی امکانات و نیروی انسانی سازمان جهت میزبانی شایسته از این مراسم جهانی بهره گرفته است. جانشین انتظامی استان کرمانشاه در ادامه به مقوله استانداردسازی رفتار سازمانی در بین کارکنان و کیفی سازی مأموریت های پلیس اشاره کرد و گفت: در همین راستا پرسنل نیروی انتظامی با توجه به وظیفه خطیر و نقش تأثیرگذار در تأمین نظم و امنیت، ضروری است به طور مستمر در صدد ارتقای عملکرد و تعالی رفتار سازمانی خود گام بردارند. مرزبانی به جایگاه قرارگاه جهادی تربیت و آموزش اشاره کرد و گفت: ارتقای دانش و مهارت و توانمندی کارکنان در انجام مأموریت‌های فردی و جمعی از اهداف تشکیل قرارگاه جهادی تربیت و آموزش در نیروی انتظامی است.

سرهنگ علیرضا مرزبانی در مراسم صبحگاه عمومی اظهار کرد: بازگشایی مرز خسروی فرصتی مغتنم جهت خدمتگزاری هرچه بیشتر کارکنان نیروی انتظامی است.

وی افزود: پلیس کرمانشاه برای تردد زوار اربعین از مرز خسروی در آمادگی کامل به سر می برد و در حال حاضر از تمامی امکانات و نیروی انسانی سازمان جهت میزبانی شایسته از این مراسم جهانی بهره گرفته است.

جانشین انتظامی استان کرمانشاه در ادامه به مقوله استانداردسازی رفتار سازمانی در بین کارکنان و کیفی سازی مأموریت های پلیس اشاره کرد و گفت: در همین راستا پرسنل نیروی انتظامی با توجه به وظیفه خطیر و نقش تأثیرگذار در تأمین نظم و امنیت، ضروری است به طور مستمر در صدد ارتقای عملکرد و تعالی رفتار سازمانی خود گام بردارند.

مرزبانی به جایگاه قرارگاه جهادی تربیت و آموزش اشاره کرد و گفت: ارتقای دانش و مهارت و توانمندی کارکنان در انجام مأموریت‌های فردی و جمعی از اهداف تشکیل قرارگاه جهادی تربیت و آموزش در نیروی انتظامی است.

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید