برای بهبود شرایط زیارت اربعین نیازمند تعاون ایران و عراق هستیم

5/5

استادیار دانشگاه المثنی عراق در کمیسیون مطالعات فرهنگی – اجتماعی سومین کنگره لقاءالحسین (ع) گفت: برای بهبود شرایط زیارت اربعین نیازمند تعاون ایران و عراق هستیم.

استادیار دانشگاه المثنی عراق در کمیسیون مطالعات فرهنگی – اجتماعی سومین کنگره لقاءالحسین (ع) گفت: برای بهبود شرایط زیارت اربعین نیازمند تعاون ایران و عراق هستیم. به گزارش خبرگزاری رضوی، استادیار دانشگاه المثنی عراق در کمیسیون مطالعات فرهنگی – اجتماعی سومین کنگره لقاءالحسین (ع) که در جامعه الاسلامیه نجف برگزار شد با ارائه مقاله ای تحت عنوان «استراتژی چگونگی سرمایه گذاری بر روی پیاده روی میلیونی اربعین در شهر مقدس کربلا از حیث گردشگری» گفت: برای بهبود شرایط زیارت اربعین نیازمند تعاون ایران و عراق هستیم. عدنان مطر با بیان اینکه به صورت کلی در کربلا شاهد ۱۳ زیارت نزدیک به هم به اضافه زیارت شب های جمعه هستیم گفت: هم اکنون زیارت در کربلا با سختی هایی مواجه است که باید برطرف شود. وی تعداد بسیار زیاد زائرین و کمبود هتل و امکانات را دلیل اصلی برای سرمایه گذاری بر روی زیارت اربعین در زمینه تامین رفاهیات زوار دانست و افزود: جهت برپایی هرچه بهتر این زیارت باید دنبال منابع باشیم چرا که اثرات اقتصادی آن مستقیم و غیرمستقیم بر روی زندگی مردم عراق اثر می گذارد. عدنان مطر شرایط بهتر زیارت و رفع نواقص موجود را منوط به تعاون بین دو کشور عراق و ایران معرفی کرد و گفت:خرید زمین برای زائرین و توسعه عتبات عالیات با این تعاون می توان محقق شده و شاهد زیارتی شایسته تر برای زوار باشیم.

به گزارش خبرگزاری رضوی، استادیار دانشگاه المثنی عراق در کمیسیون مطالعات فرهنگی – اجتماعی سومین کنگره لقاءالحسین (ع) که در جامعه الاسلامیه نجف برگزار شد با ارائه مقاله ای تحت عنوان «استراتژی چگونگی سرمایه گذاری بر روی پیاده روی میلیونی اربعین در شهر مقدس کربلا از حیث گردشگری» گفت: برای بهبود شرایط زیارت اربعین نیازمند تعاون ایران و عراق هستیم.
عدنان مطر با بیان اینکه به صورت کلی در کربلا شاهد ۱۳ زیارت نزدیک به هم به اضافه زیارت شب های جمعه هستیم گفت: هم اکنون زیارت در کربلا با سختی هایی مواجه است که باید برطرف شود.
وی تعداد بسیار زیاد زائرین و کمبود هتل و امکانات را دلیل اصلی برای سرمایه گذاری بر روی زیارت اربعین در زمینه تامین رفاهیات زوار دانست و افزود: جهت برپایی هرچه بهتر این زیارت باید دنبال منابع باشیم چرا که اثرات اقتصادی آن مستقیم و غیرمستقیم بر روی زندگی مردم عراق اثر می گذارد.
عدنان مطر شرایط بهتر زیارت و رفع نواقص موجود را منوط به تعاون بین دو کشور عراق و ایران معرفی کرد و گفت:خرید زمین برای زائرین و توسعه عتبات عالیات با این تعاون می توان محقق شده و شاهد زیارتی شایسته تر برای زوار باشیم.

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید