اطلاعات تماس با خدمات کنسولی ایران در عراق

5/5
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email

اطلاعات تماس با خدمات کنسولی ایران

سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد

شماره تماس:

۰۰۹۶۴۷۸۰۹۱۳۲۱۰۲

دفتر شماره ۱: فرودگاه بغداد

شماره تماس:

۰۰۹۶۴۷۸۰۸۵۲۱۹۳۲

دفتر شماره ۲: کاظمین

شماره تماس:

۰۰۹۶۴۷۸۰۹۱۳۳۰۴۸

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید