اربعین ۹۸ هم به پایان رسید.

امام حسین (ع) همچنان در رگ های تاریخ بشری جاری است
5/5

اربعین 98 هم به پایان رسید؛ اما امام حسین (ع) همچنان در رگ های تاریخ بشری جاری است و زیارت او در تمام طول سال ادامه خواهد یافت.

اربعین به پایان رسید اما فکر و ذهن پیروان و عاشقان اباعبدالله از همین امروز به اربعین سال ۹۹ خواهد بود، به روزهایی که امید است تا آن روز اربعین اثراتش را در رفتار و کردارمان گذاشته باشد.

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید