آخرین وضعیت مرز خسروی

5/5

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اینکه مرز خسروی هنوز باز نشده است، گفت: طرف عراقی هنوز رسما و کتبا آمادگی خود را اعلام نکرده است.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اینکه مرز خسروی هنوز باز نشده است، گفت: طرف عراقی هنوز رسما و کتبا آمادگی خود را اعلام نکرده است. شهریار حیدری با اشاره به اینکه تا یک ساعت پیش یک میلیون و ۷۰۰ هزار روادید اربعین صادر شده است، اظهار داشت: در رابطه با مرز خسروی بحث های مختلفی شده که بعضا اعلام می کنند مرز بازگشایی شد اما فعلا مرز خسروی به دلیل عدم آمادگی کشور عراق و عدم اعلام آمادگی از سوی مقامات عراقی باز نشده است. وی با بیان اینکه از طرف ما رایزنی به شکل گسترده انجام شده و امیدوار هستیم بعد از اعلام مرز را بازگشایی کنیم، تصریح کرد: از طرف ما هیچ مشکلی نیست و آمادگی بازگشایی مرز را داریم و حتی الان مسئولین در داخل گیت ها نشسته اند و آمادگی عبور زائران را دارند. حیدری خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین دغدغه های ما امنیت و اسکان زائران در این مرز بوده که طرف عراقی باید این امکانات را فراهم کند. سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با تاکید بر اینکه هنوز طرف عراقی رسما و کتبا آمادگی خود را اعلام نکرده است، افزود: طرف عراقی باید از آمادگی ۱۰۰ درصد برخوردار باشد سپس مرز باز شود اما تاکنون مجوز کتبی کشور عراق برای بازگشایی مرز خسروی صادر نشده است.

شهریار حیدری با اشاره به اینکه تا یک ساعت پیش یک میلیون و ۷۰۰ هزار روادید اربعین صادر شده است، اظهار داشت: در رابطه با مرز خسروی بحث های مختلفی شده که بعضا اعلام می کنند مرز بازگشایی شد اما فعلا مرز خسروی به دلیل عدم آمادگی کشور عراق و عدم اعلام آمادگی از سوی مقامات عراقی باز نشده است.

وی با بیان اینکه از طرف ما رایزنی به شکل گسترده انجام شده و امیدوار هستیم بعد از اعلام مرز را بازگشایی کنیم، تصریح کرد: از طرف ما هیچ مشکلی نیست و آمادگی بازگشایی مرز را داریم و حتی الان مسئولین در داخل گیت ها نشسته اند و آمادگی عبور زائران را دارند.

حیدری خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین دغدغه های ما امنیت و اسکان زائران در این مرز بوده که طرف عراقی باید این امکانات را فراهم کند.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با تاکید بر اینکه هنوز طرف عراقی رسما و کتبا آمادگی خود را اعلام نکرده است، افزود: طرف عراقی باید از آمادگی ۱۰۰ درصد برخوردار باشد سپس مرز باز شود اما تاکنون مجوز کتبی کشور عراق برای بازگشایی مرز خسروی صادر نشده است.

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید