مهم ترین خطر آن است که فکر کنید ممکن نیست گم شوید! پس پیش بینی همه شرایط را در ذهن داشته و به افراد آسیب پذیرتر (کودکان، سالمندان و کم توانان) آموزش های لازم را بدهید.برای حرکت ها و توقف های طول روز (فواصل بین صبح تا ظهر یا بین ظهر تا شب و نه توقف نهار و شام!): در مسیر پیاده روی می توانید برای مثال در عمودهای 114، 214 ، 314 و مضرب هایی از 14 (و امثال آن) توقفی در حد یک ربع (جهت استراحت مختصر، شمارش افراد و کنترل وسایل) داشته باشید، و از انتخاب عمود های خاص مثل مضارب 100 یا 50 (بدلیل اینکه غالب زائرین هم همین موارد را انتخاب می کنند) پرهیز کنید تا در شلوغی اطراف این عمودهای خاص مشکلات تان دوچندان نشود

ترجیحا جهت شرکت در مراسم اربعین حسینی علیه السلام ، برای بار اول، به تنهایی سفر نکنیدو سعی کنید برنامه دقیق زمانی-مکانی (برای کل سفر از ورود به خاک عراق، اسکان در شهر مبدا تا حرکت و توقف های بین روز و آخر روز (با ملاحظه شرایط و نیازهای افراد گروه مثل سالمندان و کودکان)، برنامه های زیارت و نهایتا بازگشت به ایران)، به همراه قانون های بین گروهی برای حرکت، توقف و قرار، تدوین نموده و ضمن یادداشت و اطلاع رسانی به همه، بر پایبندی افراد گروه به برنامه تعریف شده تاکید نمائید

همراه داشتن کپی یا عکس از گذرنامه / داشتن شماره تلفن های ضروری/ نصب نرم افزارها/ داشتن نقشه/ از سپردن پول و مدارک به یک نفر از گروه خودداری کنید/ مدارک غیرضرور همراه نداشته باشید

قبل از ورود یا در بدو ورود به عراق حتما نسبت به تهیه سیم کارت عراقی (برای هریک از افراد کلیدی گروه یا خانوار) اقدام نموده و به سرعت همزمان با خرید، نسبت به فعال سازی و تماس آزمایشی اقدام نمائیدو به هیچ عنوان به داشتن سیم کارت های ایرانی در طول سفر اکتفا نکنید