ویدئو توصیه های اربعینی – گم كردن همراهان

مهم ترین خطر آن است که فکر کنید ممکن نیست گم شوید! پس پیش بینی همه شرایط را در ذهن داشته و به افراد آسیب پذیرتر (کودکان، سالمندان و کم توانان) آموزش های لازم را بدهید.برای حرکت ها و توقف های طول روز (فواصل بین صبح تا ظهر یا بین ظهر تا شب و نه توقف نهار و شام!): در مسیر پیاده روی می توانید برای مثال در عمودهای 114، 214 ، 314 و مضرب هایی از 14 (و امثال آن) توقفی در حد یک ربع (جهت استراحت مختصر، شمارش افراد و کنترل وسایل) داشته باشید، و از انتخاب عمود های خاص مثل مضارب 100 یا 50 (بدلیل اینکه غالب زائرین هم همین موارد را انتخاب می کنند) پرهیز کنید تا در شلوغی اطراف این عمودهای خاص مشکلات تان دوچندان نشود

دیدگاهتان را بنویسید