ویدئو توصیه های اربعینی – مدارک شناسایی.موبایل.نقشه.پول

همراه داشتن کپی یا عکس از گذرنامه / داشتن شماره تلفن های ضروری/ نصب نرم افزارها/ داشتن نقشه/ از سپردن پول و مدارک به یک نفر از گروه خودداری کنید/ مدارک غیرضرور همراه نداشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید