صوتی

تزورونی اعاهدکم – باسم کربلایی
زائر ز خود برون آی وقت سفر رسیده … (زمینه)
در رسیدن کاروان آل الله به کربلا (نجوا)
بازم اربعین کربلایی ها، پیاده میان از دل صحرا (واحد)
عشقت مرا دوباره از این جاده می برد (واحد)

بازم من و این جاده ها، بازم نوای نینوا (زمینه)