ستاد راهنمای زائر اربعین حسینی (ع)، به عنوان عضو ستاد مرکزی اربعین کشور، تشکلی مردم نهاد ثبت شده در سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد بازسازی عتبات عالیات می باشد. این ستاد به منظور ارائه خدمات به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) از سال 93 فعالیت مطالعاتی و از سال 94 فعالیت اجرایی خود را آغاز کرده است.

 ایــن ســتاد در قالــب ســاختاری دانــش بنیــان؛ بــر ماموریــت راهنمایــی زائــران، گمشــدگان و ارائــه خدمــات مرتبــط، متمرکــز بــوده و تاکنــون ســعی داشــته بــا برنامــه ریزی هــای مســتمر، مطلوب تریــن خدمــات را در زمــان مراســم باشــکوه اربعیــن، بــه عمــوم زائــران ارائــه نمایــد.
خدمات این ستاد شامل شیوه های فیزیکی و مجازی راهنمایی زائران، کمک به گمشدگان از طریق ایستگاه های راهنمای زائر که در ایران و عراق مستقر می شوند، ارائه نقشه های چاپی اختصاصی ستاد و همراهی و پیگیری امورات گمشدگان از طریق خادمین ستاد راهنمای زائر میباشد.
خدمت مهمی که در سال 98 از طریق مجموعه راهنمای زائر رونمایی شد، اپلیکیشن راهنمای زائر میباشد که تمام خدمات ذکر شده را به همراه امکانات بیشتر به صورت مجازی در اختیار زائران اربعین حسینی قرار می دهد.
خلاصه خدمات ستاد راهنمای زائر به شرح زیر است:
-کارتوگرافی، چاپ و توزیع نقشه
-ارائه خدمات تماس صلواتی برای گمشدگان
-راهنمایی حضور زائرین- همراهی گمشدگان تا رسیدن به مقصد

-همکاری مستقیم با کنسولگری ها-نگهداری موقت گمشدگان

-حضور خادمین مترجم به 10 زبان زنده دنیا

-نصب تابلوهای جهت نما و راهنمای معابر

-مدیریت سوالات پرتکرار

-ارائه خدمات بر بستر ussd

-مرکز تماس- ارائه خدمات «از من بپرسید»

-فراخوان صوتی گمشدگان

-تولید محتوای آموزشی

خدمت رسانی در مواقع بحرانی

-اقدامات تبلیغی با هدف پیشگیری

-تولید گزارشات آماری و تحلیلی

با شیوع ویروس منحوس کرونا، از آنجا که خدمت در اربعین به شکل سابق دچار اختلالاتی گردید، خادمین این ستاد که تا پیش از این در مدیریت و ارائه خدمات جهادی مرتبط باسیل و زلزله چند سال اخیر فعال شده بودند، با ثبت موسسه جهادی، فعالیت های خود را به شکل ارائه خدمات جهادی (در زمینه سلامت و مبارزه با کرونا) در مناطق محروم کشور دنبال می نمایند.

ستاد راهنمای زائر، یک سازمان‌ مردم نهاد NGO و غیردولتی یا سَمَن میباشد. در معنای عام این ستاد وابسته به دولت نیست. می‌توان استقلال سازمان های مردم نهاد از دولت را مهم‌ترین و باارزش ترین امتیاز این سازمان‌ها محسوب کرد که به آنها کمک می‌کند بدون نیاز به فرآیندهای اداری و با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی برای تحقق اهداف خود تلاش کنند.
این ستاد یک سازمان غیردولتی و بدون وابستگی می باشد که به منظور رفع یک نیاز، به شکل مردم نهاد تشکیل شده است.
ستاد راهنمای زائر به صورت رسمی در وزارت کشــور، ســازمان تبلیغــات اســلامی و ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات ثبت شده است.

ستاد راهنمای زائر جزو سازمان‌های مردم‌نهاد و غیرانتفاعی و مستقل از دولت میباشد و بودجهٔ این ستاد از راه کمک‌های مردمی و در مواردی نیز با کمکِ سازمان‌های دولتی، دولت یا ترکیبی از این روش‌ها و در قالب پروژه‌های مشترک تأمین می‌شود.

اعضای ستاد راهنمای زائر با نیت خیرخواهانه و به صورت داوطلبانه در جهت خدمت گذاری به زائران اربعین حسینی فعالیت می کنند.

اعضای مرکزی ستاد راهنمای زائر شامل ریاست ستاد، جانشین ستاد، شورای سیاست گزاری، امور استان ها، دبیرخانه، امور بانوان و … میباشد. هم چنین معاونت ها، کمیته های تخصصی و فنی و پشتیبانی در نمودار ساختاری و اجرایی این ستاد  قرار گرفته، تا در نهایت هرساله با جذب حداکثری خادمین از میان داوطلبان خدمت، این پروژه هر چه بهتر نسبت به سال گذشته برگزار شود.

فعالیت های ستاد راهنمای زائر هر ساله در هر دو کشور ایران و عراق انجام می گیرد.
بخش عمده ای از برنامه ریزی ها و هماهنگی های ستاد راهنمای زائر در طول سال طی جلساتی در کشور ایران انجام می شود، هم چنین بخش عملیاتی و اجرایی ستاد راهنمای زائر نیز در ایام نزدیک به اربعین حسینی و چند روز بعد از اربعین در کشور عراق انجام می گیرد.

این ستاد در ابتدا صرفا به منظور ارائه خدمت به زائران حسینی در ایام اربعین تشکیل شد، اما به تدریج این خدمات حوزه های گسترده تری را در بر گرفت، از جمله گروه جهادی ستاد راهنمای زائر که با خدمت در مناطق محروم و به صورت جهادی فعالیت می کنند.

هر شخصی که علاقمند است به صورت داوطلبانه با ستاد راهنمای زائر همکاری کند می تواند در طول سال در سایت راهنمای زائر، ثبت نام کند.
لازم به ذکر است اولویت اعزام با کسانی است که زودتر در این سامانه ثبت نام کنند.
امکان ثبت نام خادمی به آدرس:
najma40.ir

شرایط ویژه سفر اربعین و ازدحام جمعیت چند میلیونی از ملیت های مختلف باعث ایجاد یک نیاز جدید شامل ارائه خدمت به زائران حسینی و به خصوص برای ایرانیانی که با زبان عربی آشنا نیستند را ایجاد کرد.
موسســه راهنــمای زائــر اربعیــن حســینی (علیــه الســلام)، تشــکلی مــردم نهــاد، ثبــت شــده در وزارت کشــور، ســازمان تبلیغــات اســلامی و ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات است کــه فعالیــت مطالعاتــی خــود را از ســال 1393 و فعالیــت اجرایــی را از ســال 1394 آغــاز نمــوده اســت. ایــن ســتاد در قالــب ســاختاری دانــش بنیــان؛ بــر ماموریــت راهنمایــی زائــران، گمشــدگان و ارائــه خدمــات مرتبــط، متمرکــز بــوده و تاکنــون ســعی داشــته بــا برنامــه ریزی هــای مســتمر، مطلوب تریــن خدمــات را در زمــان مراســم باشــکوه اربعیــن، بــه عمــوم زائــران ارائــه نمایــد.

در سال 96 برای اولین بار فراخوان جذب خادمین خواهر و طرح خادم زائران میسر شد. در این طرح علاوه بر خادمینی که در ایستگاه های ستاد راهنمای زائر حضور داشتند، خادم زائران در طول مسیر پیاده روی و مکان های مختلف پراکنده بوده و به زائران و گمشدگان مسیر خدمت رسانی کردند.

در سال 97 خدمات ستاد راهنمای زائر ابعاد گسترده تری داشت به طوری که علاوه بر خدمات رایج ستاد، تماس های ماهواره ای و رایگان جهت رفاه حال مراجعه کنندگان و افزایش سرعت خدمت رسانی، در اختیار زائران قرار گرفت.

در سال 1398 مهمترین خدمت ستاد راهنمای زائر به صورت رسمی رونمایی شد، تمام خدمات رایج ستاد شامل: نقشه، جانمایی موکب ها، ثبت گمشده، جستجوی گمشده و خدمات محتوایی شامل: اخبار، توصیه ها، آموزش، معرفی اماکن مقدس، احکام سفر و ادعیه های مورد نیاز زائران در این اپلیکیشن ارائه می شود.

سال 99 به دلیل شیوع کرونا، اعزام خادم به کشور عراق صورت نگرفت اما فعالیت جهادی خادمین ستاد راهنمای زائر در مناطق محروم ایران ادامه پیدا کرد.

معمولا تصمیم درباره جذب خواهران خادم در ایام اربعین منوط به تصمیم شورای سیاست گذاری ستاد راهنمای زائر هست که ممکن است هر ساله تغییر کند.

در ابتدای تشکیل ستاد راهنمای زائر، فراخوان جذب خادمین صرفا از میان برادران بود، سال 96 برای اولین بار فراخوان جذب خادم از میان خواهران هم منتشر شد و خادمین خواهر در حوزه های مختلف با ستاد همکاری کردند و هم چنین خواهران خادم به صورت طرح خادم زائر در طول مسیر پیاده روی و اماکن زیارتی به کودکان و زنان، خدمات ارائه دادند.
سال 97 هم طرح جذب خادمین خواهر با ابعاد بیشتری فعال بود.
اما در سال 98 اعزام خواهران برای خدمت در عراق به صورت محدود انجام گرفت. و طرح خادم زائر خواهران و برادران هم حذف گردید.
معمولا هرساله اطلاعیه های ستاد راهنمای زائر به امکان جذب یا عدم جذب خواهران خادم اشاره می کند.

مهمترین شرط ثبت نام، علاقه به خدمت جهادی، کار داوطلبانه، صبر و حوصله و توانایی کار گروهی می باشد. 
ضمن اینکه خادمینی که در ایام اربعین و از طریق ستاد اعزام می شوند حداقل باید بتوانند 10 روز در عراق حضور داشته باشند.

شما می توانید در همین سایت در قسمت تماس با ما، پیام خود را ارسال کنید.
و یا در اینستاگرام به آدرس RahnamaZaer، با ادمین در ارتباط باشد.
شماره تماس اضطراری جهت ارتباط با ستاد راهنمای زائر  021987654321 میباشد.