سامانه دریافت نذورات و کمک های نقدی

 شما نیز می توانید عضوی از خانواده بزرگ خیرین راهنمای زائر اربعین حسینی باشید و قدمی در این مسیر نورانی برداشته و با کمک های نقدی خود، یاریگر زائرین اباعبدالله الحسین(علیه السلام) باشید.

شماره کارت:

6273-8170-1006-9742

شماره حساب:

50398011502323194

شماره شبا:

IR-950150050398011502323194

به نام گروه جهادی راهنمای زائر اربعین حسینی