دریافت نذورات و کمک های نقدی

 شما نیز می توانید عضوی از خانواده بزرگ خیرین راهنمای زائر اربعین حسینی باشید و قدمی در این مسیر نورانی برداشته و با کمک های نقدی خود، یاریگر زائرین اباعبدالله الحسین(علیه السلام) باشید.

شماره کارت:

5047-0610-9018-2656

شماره حساب:

7001002624726

شماره شبا:

IR13-0610-0000-0700-1002-6247-26

به نام کانون فرهنگی تبلیغی جهادی راهنمای زائر