شنبه، 14 تیر 1399 |

مطالب موجود برای 'بسته‌'

فصل 2- توصیه های ضروری و کاربردی ویژه زائران اربعين

فصل 2- توصیه های ضروری و کاربردی ویژه زائران اربعين

18 مهر 1397 | 19:12
بسته‌آموزشی توانمند سازی و مهارت افزايی ويژه خادمين راهنما زائر -2 ادامه
فصل 9-  آموزش تصویری نرم افزارِ ویژه راهنمای زائران ، گمشدگان و ...

فصل 9- آموزش تصویری نرم افزارِ ویژه راهنمای زائران ، گمشدگان و ...

15 مهر 1397 | 07:34
بسته‌آموزشی توانمند سازی و مهارت افزايی ويژه خادمين راهنما زائر -9 ادامه
فصل 10- کار کردن با نرم افزار گوگل مپ Google Map

فصل 10- کار کردن با نرم افزار گوگل مپ Google Map

15 مهر 1397 | 07:28
بسته‌آموزشی توانمند سازی و مهارت افزايی ويژه خادمين راهنما زائر -10 ادامه