سه شنبه، 19 فروردین 1399 |

هیات رسانه و ارتباطات عراق از توافق با ایران برای ارائه و گسترش خدمات ارتباطاتی بویژه تلفن هرماه در جریان زیارت های میلیونی از جمله اربعین از طریق همکاری مشترک در دو سطح رسمی و بخش خصوصی خبر داد.

خدمات تلفن همراه در زیارت اربعین امسال گسترش می یابد.

با حضور هیاتی به سرپرستی معاون وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، همکاری های ارتباطاتی و مخابراتی مربوط به ایام زیارت اربعین حسینی میان ایران و عراق بررسی شد.

همکاری ارتباطاتی اربعین میان ایران و عراق بررسی شد
RSS