یک تصویر یک خدمت (2)

سال ۱۳۹۴ و آغاز یک مسیر نورانی

 جلسه با مسئولین عتبه حسینی (ع) و معرفی خادمین راهنمای زائر جهت خدمت در مرکز مفقودین شهدا و بین الحرمین

دیدگاهتان را بنویسید