یک تصویر یک خدمت (1)

سال ۱۳۹۴ و آغاز یک مسیر نورانی و اعزام اولین تیم شناسایی ستاد راهنمای زائر و بررسی مسیر پیاده روی اربعین حسینی جهت جانمایی ایستگاه های راهنمای زائر

دیدگاهتان را بنویسید