خاطراتی از جنس نور (قسمت یازدهم)

خوزستان

به دلیل شرایط جسمانی که داشت، خسته و ناامید به ایستگاه راهنمای زائر مراجعه کرد؛ نه شماره ای داشت که بتوان با آن تماس گرفت و نه بیان صحیحی از محل موکب؛ ولی خادمِ راهنمای زائرِ عرب زبانِ خوزستانی، با توکل و توسل و تخصص، دستش را در دست دوستانش گذاشت.

دیدگاهتان را بنویسید