اعتراض ها به نحوه صرف اموال عمومى براى اربعین ادامه دارد

5/5
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email

حسن رسولی  عضو شورای شهر تهران درباره صرف اموال عمومى براى اربعین توضیحاتی داد.

حسن رسولی  عضو شورای شهر تهران درباره صرف اموال عمومى براى اربعین توضیحاتی داد. حسن رسولی گفت: شوراى شهر پنجم را به ضد دین بودن و ضد انقلاب و اربعین متهم نکنید؛ بخشی از وظایف شهردارى در اختیار نهادهاى مختلف است که بودجه های زیادى دارند اما چرا شهرداری تنها اجرا مى کند؟ در مصوبه شوراى چهارم براى شهردارى رقم ده میلیارد تومان تصویب شده که ١٠٠ درصد افزایش داشته کدام ردیف بودجه این چنین افزایش را تصویب کرده است؟ اطلاع دادند که سال گذشته ٤٠ میلیارد تومان در اربعین هزینه شده است؛ در حالى که باید کلیه عوارض شهر به مصرف همان شهر مى رسید. ای کاش گزارش می دادند که چه مقدار از زائران حرم عبدالعظیم هزینه کردند؟! از فرماندارى هم گلایه دارم که با این تعارض آشکار چرا از شهردارى اشکال نگرفتند؟ شرعا و قانونا اموال شهردارى، اموال عمومى است و نباید با هر نیتى ولو خیر اموال مردم را خرج کرد. امسال این مصوبه تصویب شده و اجرا مى کنیم اما براى سال بعد باید #نجفى جلسه تشکیل دهد

حسن رسولی گفت: شوراى شهر پنجم را به ضد دین بودن و ضد انقلاب و اربعین متهم نکنید؛ بخشی از وظایف شهردارى در اختیار نهادهاى مختلف است که بودجه های زیادى دارند اما چرا شهرداری تنها اجرا مى کند؟

در مصوبه شوراى چهارم براى شهردارى رقم ده میلیارد تومان تصویب شده که ١٠٠ درصد افزایش داشته کدام ردیف بودجه این چنین افزایش را تصویب کرده است؟

اطلاع دادند که سال گذشته ٤٠ میلیارد تومان در اربعین هزینه شده است؛ در حالى که باید کلیه عوارض شهر به مصرف همان شهر مى رسید.

ای کاش گزارش می دادند که چه مقدار از زائران حرم عبدالعظیم هزینه کردند؟!

از فرماندارى هم گلایه دارم که با این تعارض آشکار چرا از شهردارى اشکال نگرفتند؟

شرعا و قانونا اموال شهردارى، اموال عمومى است و نباید با هر نیتى ولو خیر اموال مردم را خرج کرد.

امسال این مصوبه تصویب شده و اجرا مى کنیم اما براى سال بعد باید #نجفى جلسه تشکیل دهد

به راحتی عضو خبرنامه شوید

و پیش از دیگران آخرین اخبار و اطلاعیه ها مطلع شوید

دیدگاهتان را بنویسید